مقالات آموزشی

 
 اپلیکیشن های درد

مطالعه ی مقدماتی بر روی استفاده از app های گوشی های هوشمند و استفاده از پیام فرستادن های دو طرفه میان بیماران درد!

چه کسی از این app درد سود می برد؟ اهداف : هدف اصلی از این مطالعه آن بود که تاثیر معرفی یک app گوشی هوشمند را برای مدیریت درد تعیین کند
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 11 صبح
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104
بالا