دکتر سیروس مومن زاده تله ویزیت

بلاک عصب تریژمینال (Trigeminal) با روش کورونوئید (Coronoid)

 بلاک به معنی قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد و با تزریق مواد بی حسی انجام می شود. آناتومی عصب تریژمینال عصب تریژیمنال مستقیما از مغز خارج می شود و در خلف صورت به سه شاخه اصلی به نام های افتالمیک (چشمی، ophtalmic)، مگزیلاری (Maxillary) و مندیبولار (Mandibullar) تقسیم می شود. این سه شاخه به بخش های مختلفی از صورت عصب دهی می کنند.کاربرد ها :بلاک شاخه های عصب تریژمینال یک روش عالی برای کنترل درد های شدید و غیرقابل کنترل ناشی از نورالژی تریژمینال و درد های ناشی از سرطان است. بلاک عصب تریژمینال با روش کورونوئید یک روش ساده و بسیار امن برای بلاک کردن شاخه های مگزیلاری و مندیبولار این عصب است. یکی از کابرد های این بلاک برای تشخیص منشا درد های صورت است. به این صورت که اگر بعد از انجام بلاک موقت درد صورت بیمار کاهش پیدا کرد یعنی منشا درد از این شاخه ها است. همچنین در افرادی که نیاز به تخریب کامل این شاخه ها (بلاک دائمی) برای کنترل درد دارند ابتدا بلاک موقت انجام می شود تا تاثیر بلاک دائمی را بتوان پیشبینی کرد. دیگر کاربرد این بلاک کنترل درد های شدید و حاد صورت، مانند درد ناشی از نورالژی (اختلال عصب که باعث درد می شود) عصب تریژمینال یا درد ناشی از سرطان یا درد های شدید بعد از تروما (آسیب فیزیکی) صورت است. دیگر کاربرد این بلاک برای برطرف کردن قفل شدگی فک بیمار به دلیل اسپاسم (انقباض شدید) عضلات جونده است و می تواند برای راحت تر شدن تحمل ورود لوله ونتیلاتور به دهان بیمار نیز استفاده شود. در افراد مبتلا به نورالژی تریژمینال که در گذشته دردشان با دارو کنترل شده بوده است ولی در حال حاضر به دارو پاسخ نمی دهند نیز از این بلاک استفاده می شود. دیگر کاربرد های این بلاک کنترل درد های ناشی از زونا در نواحی عصب دهی شده توسط اعصاب مندیبولار و مگزیلاری، و سندروم های آتیپیک درد صورت (از جمله درد در مفصل فک تحتانی و جمجمه) هستند. در درد های ناشی از سرطان (از جمله تومور های سینوس ها و فک تحتانی) تخریب این دو شاخه عصب تریژمینال (بلاک دائمی) با استفاده از تزریق مواد کشنده عصب، امواج رادیویی انجام می شود.

 نحوه انجام بلاک: بیمار به حالت خوابیده به پشت قرار می گیرد و برای مشخص کردن محل دقیق ورود سوزن از او خواسته می شود دهانش را چند بار باز و بسته کند و پزشک با لمس جلوی مفصل فک تحتانی و جمجمه محل تزریق را مشخص می کند. سپس پوست محل تزریق با مواد استریل کننده استریل می شود. در نهایت سوزن وارد می شود و بلاک عصب با تزریق مواد بی حسی انجام می شود. در تمام طول تزریق با استفاده از تصویربرداری فلورسکوپی سوزن دیده می شود و با توجه به تصویر آن در فلروسکوپی به سمت عصب هدایت می شود.
بلاک شاخه مگزیلاری عصب تریژمینال به صورت تکی: این روش هم مانند روش قبلی است با این تفاوت که سوزن کمی داخل تر می رود تا فقط شاخه مگزیلاری بلاک شود. 
بلاک شاخه مندیبولار عصب تریژمینال به صورت تکی: این روش هم مانند دو روش قبلی است با این فرق که سوزن با زاویه رو به پایین وارد می شود تا فقط شاخه مندیبولار بلاک شود. 
در تمام این روش های می تواند به جای تزریق مواد بی حسی موقت از تزریق مواد کشنده عصب یا سوزنی که با امواج رادیویی عصب را تخریب می کند استفاده کرد تا به جای بلاک موقت، بلاک دائمی در افرادی که به آن نیاز دارند انجام شود. عوارض جانبی احتمالی به دلیل پر خون بودن بافت صورت احتمال ایجاد هماتوم (فضای توخالی داخل بافت که با خون پر شده است) در محل تزریق وجود دارد. هماتوم ها بعد از مدت کوتاهی خود به خود جذب می شوند و از بین می روند. همچنین می توان با استفاده از سوزن های نازک و با قرار دادن پک های سرما زا روی محل تزریق از ایجاد شدن آن ها جلوگیری کرد. از عوارض نادر این بلاک، ضعف عضلات صورت و عضلات مسئول جویدن است. عفونت بعد از انجام تزریق نادر است و می توان به سادگی با استریل کردن محل تزریق و استفاده از لوازم استریل جلوی این اتفاق را گرفت. 

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 3 تا 6 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104
بالا