دکتر سیروس مومن زاده تله ویزیت

بلاک عصب اوکسیپیتال کوچک و بزرگ (Greater and lesser occipital)

بلاک به معنی قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد. اعصاب اوکسیپیتال (پس سری) مسئول عصب دهی به قسمتی پشتی سر هستند. درد این نورالژی ها به صورت درد خنجری یا سوزش شدید احساس می شود. دیگر کاربرد این بلاک برای ایجاد بی حسی موضعی در پس سر برای جراحی های این ناحیه است و با تزریق مواد بی حسی انجام می شود که این بلاک موقتی است. تخریب کردن این اعصاب با امواج رادیویی در افرادی استفاده می شود که درد آن ها به صورت موقتی با بلاک کردن این اعصاب کنترل شده است ولی به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند. استفاده از امواج رادیویی باعث بلاک دائمی این اعصاب می شود. نحوه انجام بلاک: بیمار در حالت نشسته قرار می گیرد و سرش روی یک سطح صاف قرار می گیرد تا گردن به سمت جلو خم شود.سپس محل شریان اکسیپتال مشخص می شود و سوزن در سمت داخلی آن (محل عصب اکسیپیتال بزرگ) وارد می شود و تزریق صورت می گیرد. بعد از انجام بلاک عصب اکسیپیتال بزرگ، بلاک عصب اکسیپتال کوچک انجام می شود.

عوارض جانبی احتمالی به دلیل پر عروق بودن پوست جمجمه و نزدیک بودن محل تزریق به شریان پس سری احتمال تشکیل هماتوم (تجمع خون در بافت) وجود دارد که می توان با وارد کردن فشار روی محل تزریق یا استفاده از پک های سرد روی محل تزریق به راحتی جلوی آن را گرفت. همچنین احتمال تزریق داخل نخاع وجود دارد که به دلیل استفاده از دستگاه فلوروسکوپ و دیده شدن محل دقیق سوزن به راحتی جلوی این اتفاق گرفته می شود. بلاک دائمی با امواج رادیویی این بلاک هم با سوزن در محلی مشابه روش قبلی انجام می شود ولی به جای تزریق، با امواج رادیویی بلاک دائمی ایجاد می شود. نکات کلینیکی کاربرد اصلی این بلاک برای نورالژی های اعصاب اکسیپیتال کوچک و بزرگ است. همچنین قبل از انجام بلاک برای تمام بیمارانی که قرار است این بلاک انجام شود، باید تصویر برداری MRI از سر انجام شود تا عدم وجود ضایعات داخل جمجمه ای مانند تومور ها تایید شود، چون این ضایعات می توانند علائمی مشابه نورالژی اعصاب اکسیپیتال کوچک و بزرگ ایجاد کنند. 
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 3 تا 6 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104
بالا