دکتر سیروس مومن زاده تله ویزیت

بلاک عصب راجعه حنجره (Recurrent larygeal)

بلاک به معنی قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد و با تزریق مواد بی حسی و در مواردی همراه با کورتیکواستروئید انجام می شود. عصب راجعه حنجره از عصب واگ در کنار تحتانی گردن منشا می گیرد. این عصب بعد از پایین رفتن و دور زدن از قوس شریان آئورت به سمت بالا می چرخد، از بین مری و نای به سمت بلا حرکت می کند و به حنجره می رسد. به این دلیل به این عصب راجعه می گویند که اول به سمت پایین حرکت می کند و بعد به سمت بالا بر می گردد. این عصب به مخاط حنجره و عضلات آن عصب دهی می کند. این عصب دقیقا از زیر عضله استرنوکلایدوماستوئید (Sternoleidomastiod) عبور می کند و به سمت حنجره حرکت می کند. پزشک با توجه به این حالت آناتومیک و با مشخص کردن محل عضله استرنوکلایدوماستوئید می تواند محل دقیق این عصب را مشخص کند. کاربرد ها: بلاک عصب راجعه حنجره برای تشخیص علت و کنترل درد در ناحیه حنجره استفاده می شود، از جمله درد ناشی از بدخیمی و سرطان حنجره. کاربرد تشخیصی به این صورت است که اگر بعد از انجام بلاک موقت درد بیمار کنترل شد کرد یعنی پیام های درد از طریق این عصب به سمت مغز هدایت می شدند. همچنین از این بلاک به صورت دو طرفه (هم سمت چپ و هم راست) برای ریلکس کردن عضلات حنجره و بی حس کردن حنجره برای راحت تر شدن کار های مختلفی مانند انتوبه کردن بیمار (قرار دادن لوله داخل حنجره برای کمک به تنفس بیمار) و برونکوسکوپی (بررسی ریه های با دوربین) استفاده می شود. نحوه انجام بلاک: بیمار به پشت می خوابد و سر خود را به سمت مقابل می چرخاند تا سمتی از گردن که محل تزریق است به سمت بالا قرار بگیرد. سپس پزشک با لمس گردن و مشخص کردن وسط قسمت جلویی/تحتانی عضله استرنوکلایدوماستوئید، محل تزریق را مشخص می کند. بعد از استریل کردن پوست بیمار، سوزن وارد پوست می شود و پس از اطمینان از درست بودن محل سوزن، تزریق انجام می شود. عوارض جانبی احتمالی: به دلیل نزدیک بودن این عصب به ساختار های متعددی از گردن از جمله ورید (سیاهرگ) ژگولار (ورید اصلی گردن) و شریان کاروتید احتمال تزریق ماده بی حسی داخل این ساختار ها وجود دارد. تزریق داخل سیاهرگ ژگولار و شریان کاروتید می تواند باعث مسمومیت بیمار شود. این عوارض گذرا هستند و با دقت در درست بودن نوک محل سوزن به راحتی می توان جلوی این عوارض را گرفت. همچنین به دلیل نزدیک بودن این عصب به نای، احتمال تزریق داخل نای وجود دارد ولی این اتفاق عارضه ای ایجاد نمی کند و با دقت در درست بودن نوک محل سوزن به راحتی می توان جلوی این عارضه را گرفت. عارضه دیگر این بلاک ایجاد کبودی یا هماتوم (تجمع خون در بافت) است که به دلیل پرخون بودن بافت کنار گردن اتفاق می افتد. اما می توان با وارد کردن فشار بعد از انجام بلاک روی محل تزریق جلوی این عوارض را گرفت. استفاده از سوزن های نازک هم باعث کاهش احتمال تشکیل هماتوم می شود. همچنین می توان از پک های سرمازا استفاده کرد. این پک ها درد بعد از تزریق را هم کاهش می دهند. ایجاد عفونت بعد از تزریق نادر است و می توان با استفاده از وسایل استریل و شستن محل تزریق با بتادین قبل از ورود سوزن به راحتی جلوی آن را گرفت. در مواردی که بلاک دو طرفه انجام می شود به دلیل ضعف عضلات حنجره احتمال ورود مواد غذایی حین بلع به نای و ریه ها و انسداد مجرا تنفسی وجود دارد.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 3 تا 6 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104
بالا