بلاک عصب رادیال (radial) در بازو

بلاک به معنی قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد و با تزریق مواد بی حسی و در مواردی همراه با کورتیکواستروئید انجام می شود. آناتومی عصب رادیال: شبکه عصبی بازویی از به هم پیوستن 5 عدد از اعصاب نخاعی گردنی (اعصابی که مستقیما از نخاع گردنی خارج می شوند) تشکیل می شود. سه شاخه اصلی از این شبکه خارج می شوند که در ادامه خود آن ها هم به شاخه های متعددی تقسیم می شوند و عصب دهی حسی و حرکتی کل بازو، ساعد و دست را تامین می کنند. عصب رادیال از شبکه بازویی در کنار گردن منشا می گیرد و همراه با شریان آگزیلاری (Axillary) وارد حرفه زیر بغل می شود و سپس به پشت بازو می رود، داخل شیاری در پشت استخوان بازو به سمت آرنج حرکت می کند و سپس از سمت خارجی آرنج به سمت پشت ساعد می رود. این عصب دو شاخه اصلی سطحی (Superficial) و عمقی (Deep) تقسیم می شود. شاخه سطحی حس نواحی پشت بازو و پشت ساعد و پشت دست و پشت انگشتان شست و اشاره و میانی و حلقه را تامین می کند. شاخه عمقی مسول عصب دهی به عضلات پشت ساعد است. کاربردها: از این بلاک به عنوان مکملی برای بلاک شبکه بازویی، زمانی که نیاز به بی حسی بیشتر در ناحیه پشت بازو و ساعد است، استفاده می شود. کاربرد این بلاک تشخیص منشا و درمان درد های ناحیه عصب دهی شده توسط عصب رادیال است. کاربرد تشخیصی به این صورت است که اگر درد بیمار بعد از انجام بلاک کنترل شود یعنی این عصب مسئول انتقال پیام های درد بوده است. دیگر کاربرد این بلاک کنترل درد های حاد و اورژانسی مانند درد های بعد از جراحی، درد های حاد سرطانی، و تروما (آسیب فیزیکی) است. دیگر استفاده این بلاک برای درمان سندورم تونل رادیال است، در اصل روش اصلی درمان این سندروم، بلاک عصب رادیال در بازو است. در این سندروم عصب رادیال دقیقا در کنار آرنج تحت فشار قرار میگیرد که باعث درد پشت ساعد و دست و ضعف عضلات ساعد می شود. اگر بیمار نیاز به بلاک دائمی برای کنترل درد داشته باشد، می توان با انجام بلاک موقت تاثیر بلاک دائمی را پیشبینی کرد. نحوه انجام بلاک: بیمار به پشت می خوابد، بازو کمی از بدن دور می شود، آرنج خم می شود و کف دست بیمار روی شکمش قرار میگیرد. سپس پزشک با لمس آرنج محل تزریق را مشخص می کند. محل تزریق حدودا 7 سانتی متر بالاتر از برجستگی خارجی آرنج است. بعد از استریل کردن پوست بیمار با الکل یا بتادین، سوزن وارد پوست می شود. . به محض رسیدن سوزن به عصب رادیال بیمار احساس گزگز می کند و با بیان این حالت پزشک از درست بودن محل سوزن مطمئن می شود. در نهایت تزریق انجام می شود. عوارض جانبی احتمالی: این بلاک جزو بلاک های نسبتا امن است. شایع ترین عارضه این بلاک تزریق داخل عروق، که باعث مسمومیت موقتی بیمار، و آسیب دیدن عصب با نوک سوزن، که باعث احساس سوزش می شود، است. هر دوی این عوارض نادر هستند و به راختی با دقت در درست بودن محل نوک سوزن می توان از آن ها جلوگیری کرد. عارضه دیگر این بلاک ایجاد کبودی یا هماتوم (تجمع خون در بافت) است که به دلیل پرخون بودن بافت اتفاق می افتد. اما می توان با وارد کردن فشار بعد از انجام بلاک روی محل تزریق جلوی این عوارض را گرفت. استفاده از سوزن های نازک هم باعث کاهش احتمال تشکیل هماتوم می شود. همچنین می توان از پک های سرمازا استفاده کرد. این پک ها درد بعد از تزریق را هم کاهش می دهند. ایجاد عفونت بعد از تزریق نادر است و می توان با استفاده از وسایل استریل و شستن محل تزریق با بتادین قبل از ورود سوزن به راحتی جلوی آن را گرفت. افتراق سندروم تونل رادیال از بیماری آرنج تنیس باز: افتراق سندورم تونل رادیال از بیماری آرنج تنیس باز (Tennis elbow) به این صورت است که در این سندروم محل اصلی درد کمی پایین از برجستگی خارجی آرنج، و روی عصب رادیال، است. در حالی که در بیماری آرنج تنیس باز محل اصلی درد در خود برجستگی خارجی آرنج است.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا