بلاک اعصاب دیجیتال (digital) و متاکارپال (metacarpal):

بلاک اعصاب دیجیتال (digital) و متاکارپال (metacarpal): بلاک به معنی قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد و با تزریق مواد بی حسی و در مواردی همراه با کورتیکواستروئید انجام می شود. آناتومی اعصاب دیجیتال و متاکارپال: اعصاب متارکارپال به اعصاب کف دست گفته می شود. این اعصاب در پایه انگشتان به شاخه های انتهایی خود به نام اعصاب دیجیتال تبدیل می شوندو اعصاب دیجیتال، در سمت کناری انگشتان، تا نوک انگشتان ادامه پیدا می کنند و مسئول عصب دهی به کل بافت های انگشت هستند. کاربرد ها: بلاک این اعصاب دو کاربرد اصلی دارد: اولی کنترل درد های حاد ناشی از تروما (آسیب فیزیکی) انگشتان و کف دست و ایجاد بی حسی برای جراحی های ترمیمی دست مانند ترمیم پارگی یا شکستگی کف دست و انگشتان. دومی کنترل درد این نواحی بعد از جراحی های بزرگ مانند جراحی تعویض مفصل. نحوه انجام بلاک: بیمار به پشت می خوابد، بازو در کنار بدن به صورتی که کف دست بیمار روی حوله کوچکی روی تحت باشد، قرار می گیرد. سپس پزشک با لمس دست بیمار محل تزریق را مشخص می کند. محل ورود سوزن در بلاک عصب متاکارپال دقیقا بالای مچ دست و در بلاک عصب متاکارپال کنار انگشت است. بعد از استریل کردن پوست بیمار با الکل یا بتادین، سوزن وارد پوست می شود و در نهایت تزریق انجام می شود. عوارض جانبی احتمالی: به دلیل سفت و متراکم بودن بافت های اطراف این اعصاب، تزریق بایدبه آرامی انجام شود وگرنه تجمع ماده بی حسی می تواند باعث فشار روی عروق انگشت و ایجاد ایسکمی (مرگ بافت به دلیل نرسیدن خون به آن) شود. عارضه دیگر این بلاک ایجاد کبودی یا هماتوم (تجمع خون در بافت) است که به دلیل پرخون بودن بافت اتفاق می افتد. اما می توان با وارد کردن فشار بعد از انجام بلاک روی محل تزریق جلوی این عوارض را گرفت. استفاده از سوزن های نازک هم باعث کاهش احتمال تشکیل هماتوم می شود. همچنین می توان از پک های سرمازا استفاده کرد. این پک ها درد بعد از تزریق را هم کاهش می دهند. ایجاد عفونت بعد از تزریق نادر است و می توان با استفاده از وسایل استریل و شستن محل تزریق با بتادین قبل از ورود سوزن به راحتی جلوی آن را گرفت.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 1:30 تا 7:30 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 1:30 تا 7:30 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104 - 09338866615
بالا