درمان درد اپی کوندیلیت خارجی یا آرنج تنیس باز با تزریق تاندون عضله کارپی رادیالیس برویس یا آرنج

بلاک به معنی قطع کردن مسیر درد است و هم کاربرد درمانی و هم کاربرد تشخیصی دارد و با تزریق مواد بی حسی و در مواردی همراه با کورتیکواستروئید برای کاهش التهاب انجام می شود.

آناتومی عضله کارپی رادیالیس برویس (Carpi radialis brevis)

عضله کارپی رادیالیس برویس عضله ای در سمت قدامی ساعد است که یک سر آن به برجستگی خارجی آرنج (اپی کوندیل خارجی) و سر دیگر آن به انگشتان دست متصل می شود. وظیفه این عضله باز کردن انگشتان و چرخاندن مج دست به سمت بیرون است. در بیمار آرنج تنیس باز یا اپی کوندیلیت خارجی به دلیل استفاده مکرر از این عضله تندون (بافت همبندی که عضله را  به استخوان متصل می کند) آن در محل آرنج دچار پارگی های مکرر میکروسکوپی و التهاب می شود. نتیجه این موضوع درد برجستگی خارجی آرنج است که با فعالیت بدتر می شود. به دلیل شیوع بالا این بیماری در بین تنیس بازان نام دیگر این بیماری آرنج تنیس باز است.

در تصویر زیر این عضله در محل برجستگی خارجی آرنج نشان داده شده است:

آرنج تنیس باز

درمان آرنج تنیس باز

درمان آرنج تنیس باز

کاربرد ها

تزریق داخل تندون این عضله و بلاک آن برای تشخیص و درمان درد اپی کوندیلیت خارجی کاربرد دارد. استفاده تشخیصی این بلاک به این صورت است که اگر بعد از انجام تزریق درد بیمار بهبود یافت یعنی علت درد خود تندون بوده است و تندون ها و خود مفصل آرنج علت درد نیستند.

برتری استفاده از تصویربرداری همزمان نسبت به روش ساده دیدن سوزن در تمام طول مدت تزریق است. این کار باعث آسیب کمتر بافت های اطراف، افزایش دفت تزریق و کاهش ریسک عوارض جانبی می شود. برتری روش تصویربرداری سونوگرافی نسبت به روش تصویربرداری فلوروسکوپی تابیده نشدن اشعه به بیمار است.

ممنوعیت ها

  • وجود عفونت در محل تزریق. در این بیماران ابتلا باید عفونت درمان شود و سپس بلاک انجام می شود.
  • اختلال انعقادی به دلیل مصرف دارو یا بیماری که اصلاح نشده باشد. در بیمارانی که داروی ضد انعقادی مصرف می کنند بسته به تشخیص پزشک باید دارو را چند روز قبل از انجام بلاک قطع کرد.
  • وجود تومور در محل انجام تزریق.

نحوه انجام بلاک

بیمار به حالت خوابیده به پشت قرار می گیرد و کف دست روی شکم قرار داده می شود، سپس پزشک محل تزریق را مشخص می کند و بعد از مشخص کردن محل ورود سوزن پوست بیمار با بتادین استریل می شود و سوزن وارد بافت می شود. بعد از تنظیم کردن محل نوک سوزن داخل بافت تزریق انجام می شود.حین انجام این تزریق از تصویربرداری همزمان سونوگرافی برای مشاهده مسیر عبور سوزن استفاده می شود که این کار باعث کاهش ریسک عوارض جانبی و دقت بیشتر حین انجام تزریق می شود.

نحوه قرارگیری بیمار:

درمان آرنج تنیس باز

محل قرارگیری پروب سونوگرافی:

درمان آرنج تنیس باز

نحوه انجام تزریق:

درمان آرنج تنیس باز

تصویر سونوگرافی سوزن:

درمان آرنج تنیس باز

عوارض جانبی احتمالی

عوارض ناشی از این بلاک بسیار نادر هستند و این تزریق جزو تزریقات امن به حساب می آید. به دلیل استفاده از تصویربرداری همزمان سونوگرافی و مشاهده سوزن در تمام طول مدت تزریق، احتمال درست نبودن محل سوزن و تزریق داخل عروق، آسیب زدن به اعصاب یا تندون های ناحیه و عوارض ناشی از آن به ندرت اتفاق می افتند.

عارضه دیگر این بلاک ایجاد کبودی یا هماتوم (تجمع خون در بافت) است که به دلیل پرخون بودن بافت اتفاق می افتد. اما می توان با وارد کردن فشار بعد از انجام بلاک روی محل تزریق جلوی این عوارض را گرفت. استفاده از سوزن های نازک هم باعث کاهش احتمال تشکیل هماتوم می شود. همچنین می توان از پک های سرمازا استفاده کرد. این پک ها درد بعد از تزریق را هم کاهش می دهند. ایجاد عفونت بعد از تزریق نادر است و می توان با استفاده از وسایل استریل و شستن محل تزریق با بتادین قبل از ورود سوزن به راحتی جلوی آن را گرفت.

تعدادی از بیماران بعد از انجام تزریق افزایش درد موقت خواهند داشت که به دلیل ورود سوزن به بافت آرنج است. این درد و درد اصلی بیماری بعد از مدت کوتاهی از بین می روند.

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا