نرمش برای تقویت عضلات شکم

جهت تقویت عضلات شکمی که ثبات دهنده ستون فقرات می باشد بیمار در حالت طاقباز می خوابد و زانوها خم می باشد. در تمرین شماره ۱ بیمار یک پارا خم و راست می کند و در تمرین شماره ۲ دست پا معکوس را با هم خم و راست می کند. این تمرین نمونه پیشرفته تری جهت تقویت عضلات شکم و پشت با استفاده از باند الاستیک را نشان می دهد. تمرین شماره ۱٫ ۲ در مسیر برگشت با هدف کنترل عضلانی بیشتر می توان انجام داد. جهت تقویت عضلات شکمی تمرین شماره ۱ و ۲ را می توان انجام داد. دراین تمرین بیمار به حالت خوابیده پاها را بلند کرده و به طرف بالا صاف نگه می دارد و سپس سعی می کند باسن را اززمین بلند کند. این تمرین جهت افزایش قدرت عضلانی شکمی تحتانی است. شکل زیر طرز استفاده از الاستیک را جهت ایجاد مقاومت و تقویت عضلات پشتی با هدف ایجاد ثبات ستون فقرات در حالت نشسته روی توپ سوءیسی(شماره ۱ ) و در حالت ایستاده (۲) را نشان می دهد.
برچسب ها
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا