معرفی پزشک

پروفسور سیروس مومن زاده

پروفسور سیروس مومن زاده

فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
استاد دانشگاه با رتبه فول پروفسور(انستزیولوژیست)
عضو انجمن بین المللی درد جهان، عضو انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
درمان سر درد، درد شانه، درد گردن، کمر درد، زانو درد،
دردهای مزمن (دردهایی که بیش از ۳ ماه طول کشیده باشد) ، دردهای سرطانی و ناشناخته.
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا