معرفی پزشک

پروفسور سیروس مومن زاده

پروفسور سیروس مومن زاده

فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
استاد دانشگاه با رتبه فول پروفسور(انستزیولوژیست)
عضو انجمن بین المللی درد جهان، عضو انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
درمان سر درد، درد شانه، درد گردن، کمر درد، زانو درد،
دردهای مزمن (دردهایی که بیش از ۳ ماه طول کشیده باشد) ، دردهای سرطانی و ناشناخته.
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 1:30 تا 7:30 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 1:30 تا 7:30 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09338866615
بالا