مقالات آموزشی

 
علل درد و ناپایداری ستون فقرات

علل درد و ناپایداری ستون فقرات

بی ثباتی ستون فقرات می تواند هر بخشی از ستون فقرات شما را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به درد و از دست دادن تحرک شود که نمی توانید نادیده بگیرید
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 1:30 تا 7:30 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 1:30 تا 7:30 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104 - 09338866615
بالا