دردهای پشت پا و باسن

درد باسن دردی است که فرد در پشت خود در نشیمنگاه احساس می کند. از آنجایی که بسیاری از افراد شغل های منفعل و پشت میز نشینی دارند و باسن آنها کمی از حد معمول بزرگتر است،

بافت نرم مجاور استخوان های برجستگی ایسکیال فشرده می شود. برجستگی ایسکیال قسمت متورم یا پهن شدن استخوان قسمت جلویی ایسیکال، پایین ترین استخوان از سه استخوان اصلی تشکیل دهنده هر طرف باسن است. این قسمت به عنوان نقطه جوش ایسکوم و استخوان شرمگاه به عضلات مختلفی متصل شده است و وقتی فرد بر روی جایی می نشیند، وزن بدن را تحمل می کند.

وقتی می نشینیم، کفل های ما بر روی برجستگی ایسیکال قرار می گیرند. شایع ترین علت درد باسن ضعف در ساختارهایی است که به برجستگی ایسیکال حمله می کنند. درد و التهاب باسن در قسمت برجستگی ایسیکال بورسیت ایسیکال نامیده می شود. بورسیت التهاب بورس، کیسه های حاوی مایعاتی است که امکان لغزیدن تاندون ها و عضلات بر روی استخوان ها را فراهم می کنند.بورسیت به ندرت پیش می آید و علاوه براین درد آن به قدری شدید است که هر گونه فشار بر بورس مورد نظر باعث می شود که فرد از درد باسن فریاد بکشد. به عبارت دیگر، بیشتر موارد درد در باسن ناشی از بورسیت نیست، بلکه ضعف و یا آسیب دیدگی رباط این ناحیه باعث بوجود آمدن درد نشیمنگاه شده است.

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا