دکتر سیروس مومن زاده تله ویزیت

بعد از عبور از كرونا، ما كجا خواهیم بود؟

آیا نسل انسان، تحت تاثیر این اتفاق تغییر خواهد كرد؟ اگر شرایط فعلى به مدت یكسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبیعت چگونه خواهد بود؟
ماتیاس هوركس و همكارانش در مركز پژوهش هاى وابسته به موسسه رابرت كخ در آلمان، به این سوالات بصورت بى وقفه فكر میكنند و تحقیقات گسترده اى را براى پاسخ به این پرسش ها آغاز كردند.
بى شك جهان امروز تحت اثر این فراگیرى ویروس، در حال تغییر است. فارغ از تبعات تلخ و كشنده ى این اپیدمى، نیمه ى دیگر این اتفاق اما شنیدنى ست.
هوركس و همكارانش به سه سر فصل اساسى اشاره میكنند. اگر كرونا تا یكسال مهمان این سیاره باشد شاهد تغییراتى شگرفت خواهیم بود. رخدادهایى كه شاید رفتار تازه ى انسان آینده باشد.   
١- كرونا فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعى را تغییر میدهد.جمع هاى دوستانه كوچكتر میشود. حضور و فیزیك افراد جاى خود را به تصاویر دیجیتال و مجازى میدهد. دلتنگى ها بیشتر میشود و آهسته آهسته این سیطره تلفن ها و دنیاى اینترنت، جاى خالى افراد و عزیزانمان را پر خواهد كرد. انسان، موجودى ست كه در طول فرهیختگى اجتماعى اش، نیاز به مراودات و ارتباطات حضورى و دیده شدن ها دارد. دنیاى بعد از كرونا، شاید میزها و صندلى هاى خالى بسیارى باشد كه از حضور ها خالى ست.
٢- ویروس تاج، به ما یادآور میشود كه سمت روشن تكنولوژى چقدر حیاتى ست. شاید انسانِ پس از كرونا باید بیش از هر چیز وامدار تكنولوژى باشد. سیستم آموزش انسانى تغییر خواهد كرد. ویدئو كنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبكه اینترنت، سرفصل تازه اى از آینده ى علم و آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسیارى از علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. این اتفاق میتواند به صورت غیر مستقیم و بعضأ مستقیم، از نابودى جنگل هاى بسیارى جهت چاپ كتب درسى و آموزشى در سراسر سیاره محافظت كند.
٣- كرونا، به طرز شگفت انگیزى میانگین مطالعه افراد سیاره را در یكسال افزایش خواهد داد. انسان هاى زیادى براى زنده ماندن مجبور به یادگیرى و خواندن خواهند شد. قرنطینه هاى درمانى ویروس تاج، كتاب هاى دیجیتال و خاك خورده ى كتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد.
ویروس تاج، هنر و خلاقیت فردى را به شكل قابل توجهى رشد خواهد داد.
هوركس معتقد است در یكسال، صنایع دستى و هنرهاى مبتنى بر فرد، یك رنسانس تازه را تجربه خواهد كرد.

مركز مطالعات بیولوژیك میشیگان، متشكل از  یك تیم تحقیقاتى محیط زیست شامل بیش از پنجاه دانشمند در زمینه محیط زیست و بیمارى هاى بیولوژیكى، نظر جالب دیگرى دارند:
"كرونا، حیات بیولوژیك سیاره را متحول خواهد كرد."
- كاهش بیش از ٢٠٠ میلیون متر مكعب گازهاى گل خانه اى و دى اكسید كربن.
- پایین امدن دماى كره زمین در آینده ى نزدیك
- حفظ بقاى بیش از هفتصد گونه ى گیاهى و جانورى در صورت حفظ این وضعیت به مدت یكسال
-آسمان هاى آبى تر
- كاهش چند صد میلیون تن زباله ى پلاستیكى
- افزایش چشمگیر بهداشت عمومى
- اختصاص بودجه هاى هنگفت جهانى و احیاى سندیكاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان براى حفظ انسان
- بهره مندى عمومى تر كشورهاى فقیر دنیا از بهداشت و آموزش
- و در نهایت باور پذیر تر بودن این دیدگاه كه انسان مالك این سیاره نیست. تغییر این نگاه براى بقاى نسل بشر حیاتى ست.
دانشمند ارشد این تیم تحقیقاتى، از كرونا بعنوان "یك تنفس عمیق" این سیاره نام برد.
جایى كه شاید حیات سیاره آبى به این اتفاق نیاز شدیدى داشت.

و پرسش نهایى شاید این است كه آیا كوئید ١٩ میتواند آن حلقه ى گمشده ى دفاعى این سیاره در برابر موجودى به نام انسان باشد...؟!

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 3 تا 6 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104
بالا