نرمش هایی برای گردن درد

جهت حفظ قدرت عضلات اطراف گردن و جهت ایجاد ریلکسیشن و احساس آرامش در گردن و سر می توان از تمرینات ایزومتریک استفاده کرد. در تمرین نشسته ( شماره ۱ ) بیمار در حالت نشسته دو دست خود را جلوی پیشانی خود قرار داده و به سمت عقب فشار وارد می کند در حالیکه بیمار سر خود رابه سمت جلو فشار می دهد و در این بین هیچ حرکتی اتفاق نمی افتد و فقط عضلات قدام گردن منقبض می شوند. این انقباض حدود ۶ ثانیه نگه داشته می شود این تمرین از ناحیه پشت سر ( شماره ۲ ) و از طرفین سر نیز می تواند انجام گیرد. جهت اصلاح وضعیت نادرست سرو گردن که مدل چرخ دنده ای نیز آن را نشان می دهد بیمار در حالت نشسته می باشد و چانه را به سمت عقب و بالا برده و در عین حال سعی می کند ستون فقرات گردنی را صاف و در حالت طویل شده خود قرار دهد.در تصویر زیر نیز همین کار در حالتی که بیمار به شکم خوابیده و روی هر دو ساعد ،سر و تنه را بلند کرده است انجام می گیرد.شکل شماره ۱وضعیت شروع تمرین است و شکل شماره ۲ وضعیت نهایی انجام تمرین را نشان می دهد.
برچسب ها
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا