مقالات آموزشی

عبارت جستجو شده :
تعداد مقالات پیدا شده : 1
 
کاربرد بوتاکس در کنترل دردهای مزمن

کاربرد بوتاکس در کنترل دردهای مزمن

تاریخچه سم بوتولینیوم توسط باکتری گرم منفی بی هوازی کلستریدیوم بوتولینیوم تولید می شود. این سم با مهار آزاد سازی استیل کولین از انتهاهای پیش سیناپسی در محل اتصال عصب-عضله باعث فلجی شل می گردد. تا کنون هشت زیر مجموعه از سم فوق معرفی شده است که عبارتند از :A, B, C1,C2, D, E, F, G که فقط انواع A, B, E, F می توانند بیماری بوتولیسم ایجاد نمایند. این بیماری به دنبال مصرف سم موجود در مواد غذایی آلوده ایجاد می گردد که
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 1:30 تا 7:30 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 1:30 تا 7:30 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104 - 09338866615
بالا