"درد سرطان"

"درد سرطان"

الزاما همه ی کسانی که سرطان دارند درد سرطان را تجربه نمی کنند.اما تقریبا یک نفر از هر سه نفر که تحت درمان سرطان قرار می گیرند، آن را تجربه می کنند.اگر شما سرطان پیشرفته داشته باشید،سرطانی که پخش شده باشد،احتمال بیشتری دارد که درد آن را تجربه کنید.درد سرطان از روش های بسیاری درمان می شود . درد شما ممکن است کند ،دردناک یا تیز باشد.می تواند ثابت ، نوبت دار،ملایم، آرام یا شدید باشد. چه چیزی باعث درد سرطان می شود؟ درد سرطان می تواند نتیجه ی خود سرطان باشد.سرطان می تواند باعث ایجاد دردی شود که نتیجه ی رشد سرطان درون یک بافت یا تخریب یک بافت نزدیک خود سرطان باشد.درد سرطان میتواند حاصل سرطان اولیه باشد ، جایی که سرطان شروع می شود، یا حاصل بخش های دیگری در بدن که سرطان به آن ها پخش می شود باشد.وقتی که یک سرطان رشد می کند ممکن است روی اعصاب،استخوان ها و اعضا فشار ایجاد کند و باعث ایجاد درد شود. درد سرطان ممکن است فقط حاصل تاثیرات فیزیکی سرطان روی یک بخش بدن نباشد و به جای آن درد سرطان حاصل مواد شیمیایی ای باشد که از سرطانی که در یک ناحیه است ترشح می شود . درمان سرطان می تواند به درد های حاصل از این شرایط کمک کند.درمان های سرطان مانند شیمی درمانی ،رادیو تراپی و جراحی عوامل دیگری از درد های سرطانی هستند.جراحی می تواند دردناک باشد و ممکن است زمان ببرد تا بهبود یابد.رادیوتراپی ممکن است حس سوختگی یا جای زخم دردناک به جای بگذارد . شیمی درمانی می تواند عوارض جانبی دردناک از جمله زخم دهان، آسیب اعصاب و اسهال را ایجاد کند.

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا