برای بلند کردن اجسام در فصل خونه تکانی ها حتما به این نکات توجه کنید

⚀1- ابتدا ببینید آیا میتوانید به تنهایی جسم را بلند کنید

 

⚁2- کاملاً به جسم نزدیک شده و پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید

 

⚂3- کمر خود را صاف نگه دارید و زانوهایتان را خم کنید

 

⚃4- دست خود را در زیر جسم قرار دهید

 

⚄5- به جلو نگاه کنید

 

⚅6- زانوهایتان را صاف کرده و بلند شوید

 

🔸️7- آرنج هایتان را در دو طرف تنه نگه دارید

 

🔹️8- جسم را در حین حرکت کردن به تنه خود نزدیک نگه دارید

 

🔶️9- به جلو نگاه کرده و مسیر خود را ببینید

 
برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 1:30 تا 7:30 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 1:30 تا 7:30 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104 - 09338866615
بالا