درمان درد کنار گردن ناشی از سندروم استرنوکلیدوماستوئید (Sternocleidomastoid)

مقدمه:

عضله استرنوکلیدوماستوئید در کنار گردن قرار دارد. این عضله مستعد ابتلا به سندروم درد میوفیشیال است. در این سندروم ها نقاط ماشه ای در عضله تشکیل می شوند که با لمس یا تحریک فیزیکی آن ها کل عضله درد می گیرد. آسیب دیدگی های ناشی از خم کردن بیش از حد گردن و آسیب های میکروسکوپی تکرار شونده مانند حمل کردن روزانه کوله پشتی می توانند باعث به وجود آمدن این سندورم شوند.

نقاط ماشه ای:

 

مشخصه اصلی سندروم های درد میوفیشیال حس کردن نقاط ماشه ای در معاینه فیزیکی است. با اینکه این نقاط روی عضله قرار دارند اما معمولا درد احساس شده توسط بیمار، درد ارجاعی به دیگر نقاط مانند بالای گردن، فک تحتانی، صورت و ناحیه گیجگاهی است.

نقاط ماشه ای و محل احساس شدن درد های ارجاعی: