چرا با ورزش تراپی جواب نمیگیریم

چرا با ورزش تراپی جواب نمیگیریم


1️⃣ انجام حركات درمانى ، اصلاحى و بازتوانى طاقت فرسا هستند. 👈اغلب این حركات ٣ ماه و گاها" سالیان (خصوصا" در حركات اصلاحى) باید ادامه داشته باشند. 👈 اكثر حركات بخصوص در مراحل اول درمان باید روزى ٢-٣ بار ، در تكرارهاى ٨-١٥ تایى  و با مكث ٣-١٠ ثانیه حین فشار ، تكرار شوند. 👌معمولا" اكثرا" تمایل داریم تمامى درمان ها قرصى باشند كه با خوردن آن دردهایمان را علاج نماییم. همین تنبلى باعث شده كه اكثرا" بهانه هاى متعددى براى فرار از حركات داشته باشیم.

2️⃣ اصل تفاوت فردى: نمى توان تمرینات مشابه را در دردهاى مشابه براى همه ى افراد تجویز كرد. 👈 در مراجعه این نوع بیماران به پزشكان محترم ، پزشك برگه اى ثابت براى یك نوع بیمارى (مانند دیسك كمر) شامل نحوه ى اجراى حركات درمانى آن بیمارى ، براى تمامى افرادى كه این نوع بیمارى را دارند تجویز مى كنند.
👌با توجه به :
 خصوصیات جسمانى ، سطح آمادگى بیمار ، تأثیرات تمرینات بر بدن هر فرد و ...
تمرینات تفاوت مى كنند.
امكان دارد یك نوع تمرین براى یك نوع بیمارى در بدن دو شخص A و B ، براى A مفید و براى B بنا بر دلایلى مانند عمق و شدت بیمارى یا بیمارى ثانویه مضر باشد. 👌پس نمى توان یك نسخه را در یك بیمارى خاص براى تمامى افراد پیچید.

3️⃣ اكثر دردهاى عضلانى-مفصلى (به قول عامیانه) فریبنده هستند. 👌 همیشه افزایش درد حین یا بعد از انجام تمرینات نشانه ى بدتر شدن بیمارى نیست.
امكان دارد تمرینات درست تجویز و انجام شوند ولى خصوصا" در چند جلسه ى اول ، در ظاهر منجر به افزایش درد و وخیم تر شدن بیمارى مى شوند.
اگر چه درد مانند آژیر خطر است ، ولى اكثرا" چنین اتفاقى طبیعى است و بیمار ضمن مشورت با درمانگر باید تمرینات را ادامه دهد. 👌 گاها" بعد از مدت كوتاهى از انجام تمرینات ، با وجود آنكه بیمارى هنوز در بدن بیمار ماندگار است ، به دلایلى درد (خصوصا" به یكباره) برطرف مى شود.
بیمار ضمن مشورت با درمانگر باید تمرینات را تا آخر نسخه درمانگر ادامه دهد، حتى اگر درد فروكش كرده باشد.

4️⃣ ترتیب و توالى تمرینات بسیار مهم و اساسى مى باشد. 👌معمولا" در نسخه هایى كه به بیماران داده مى شود ، انواع تمرینات مفید براى یك ناهنجارى یا بیمارى توصیه شده است، ولى مهم است كه در اول مثلا" تمرینات كششى باشند ، در چه آستانه اى اجرا شود ، و اثر تمرین اول مى تواند بر تجویز حركت دوم تأثیرگذار باشد.

www.drmomenzadeh.com

تهران،خیابان مطهری،تقاطع سهروردی شمالی،ضلع شمال شرقی تقاطع،پلاک۲۷۳،طبقه‌ی اول،واحد۶
شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵/۳۰ تا ۱۸ عصر
سه‌شنبه و پنج‌شنبه ساعت ۹ صبح
تلفن
۰۲۱-۸۸۴۶۰۶۰۵
۰۲۱-۸۸۴۴۹۳۳۵

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا