کسانی که تنگی نخاعی دارند. در راه رفتن در سربالایی درد کمتری دارند

🎋کلینیک امید🎋
 
 
✅نكته 
  •   کسانی که تنگی نخاعی دارند. در راه رفتن در سربالایی درد کمتری دارند تا وقتی که در سرپایینی راه می روند.  چرا که در سر بالایی کمر معمولا به جلو خم می شود و تنگی کانال نخاعی کمتر می شود ولی در سر پایینی برای خفظ تعادل کمر به عقب خم  می شود که کانال نخاعی را تنگتر می کند و باعث می شود درد کمر و پا زودتر ایجاد میشود 
  1. بر عکس در افرادی که مشکل قلبی دارند یا عروق پاهایشان تنگ است معمولا درد در راه رفتن در سربالایی زود تر ایجاد می شود تا سر پایینی.
برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا