" درد احساسی و درد معنوی"

" درد احساسی و درد معنوی"

تعداد زیادی از افراد به ما می گویند که دچار درد احساسی و یا درد معنوی شده اند حتی اگر آنها افرادی مذهبی نباشند. این به این خاطر است که زندگی کردن با یک درد مرگ آور و لا علاج باعث می شود که آنها در مورد باورهایشان و شخصیتشان دچار پرسش بشوند.یک حس نامطمین درباره ی این که چه کسی هستند یا چه چیزی با گذشت زمان از خودشان می خواهند برای آنها باقی می ماند .در درمانی که بخواهد منجر به تسکین درد شود فهمیدن و کنترل کردن درد احساسی ویا درد معنوی به اندازه ی کنترل کردن درد فیزیکی اهمیت دارد .از حرف زدن با افرادی که با یک درد لاعلاج و مرگ آور زندگی می کنند متوجه شده اند که درد احساسی و یا درد معنوی بدون توجه به مذهب ، باورها و یا فرهنگ ها رایج است.کار دشواری است که درد احساسی و یا درد معنوی را تعریف کرد اما این درد می تواند از مقدار نگرانی و دلواپسی و آزاری که احساس می کنید تشخیص داده شود.حتی اگر شما دچار درد فیزیکی نباشید هم این نوع درد(درد احساسی و یا معنوی) می تواند حس شود.هنگامی که سعی می کنید به بعضی از سوال های سخت خود درباره ی زندگی و معنای آن پاسخ دهید ، یا مسایلی از گذشته ی خود را دوباره برای خود حل کنید ممکن است به شما کمک کند تا یک حس هدفمندی جدید پیدا کنید و اتفاقاتی که دارد رقم می خورد را قبول کنید و به یک صلح درونی برسید . مراقبت های احساسی و یا معنوی هدف دارد تا به مردم کمک کند تا بتوانند بر اتفاقات آینده چیره شوند.

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا