درمان درد شانه با تزریق داخل بورس سابکوراکوئید (subcoracoid)

 

مقدمه:

بورس ها تشکیل شده اند از کیسه های ساینوویال (مفصلی)که هدفشان اجازه دادن به کشیده شدن و حرکت عضلات و تاندون ها از روی یکدیگر در نواحی که حرکت مکرر انجام میشود،است.این کیسه های ساینوویال به وسیله غشای ساینوویال پوشانده شده اند که حاوی شبکه ای از رگهای خونی اند که مایع ساینووسال را ترشح می کنند. نتایج بورسیتیس (التهاب بورس) در افزایش تولید مایع ساینوویال موجب تورم کیسه های بورس می شود. با استفاده مفرط و نادرست، این بورس ها ممکن است ملتهب، بزرگ و در موقعییت های نادری عفونی شوند.

اگرچه تنوع قابل توجهی در میان بیماران در تعداد، اندازه و مکان قرارگیری بورس وجود دارد، کلبدشناسان تعدادی از بورس های کلینیکی رایج را شناسایی کردند که بورس سابکوراکوئید یکی از آن هاست. بورس سابکوراکوئید در شانه، بین مفصل استخوانه کتف و بازو، و زائده کوراکوئید (coracoid process) استخوان کتف (زائده ای در بالای استخوان کتف که به سمت جلو می آید) قرار دارد. این بورس ممکن است به صورت یک کیسه واحد یا چند کیسه جدا که در کنار هم قرارگرفته اند وجود داشته باشد.

بورس سابکوراکوئید نسبت به هر دو نوع آسیب حاد فیزیکی و میکروتروما (آسیب های فیزیکی بسیار خفیف) تکرار شونده آسیب پذیر است. آسیب های حاد شامل ضربه یا وارد شدن نیروی فیزیکی مستقیم به شانه است، که ممکن است در حین ورزش یا زمین خوردن با شانه اتفاق بی افتد. تکرار کشیدگی مفصل به همراه حرکات تکرار شوند ممکن است باعث التهاب این بورس شوند. اگر التهاب بورس به صورت مزمن دربیاید ممکن است بورس کلسیفه (رسوب مواد معدنی به خصوص کلسیم در داخل بورس که انعطاف پذیری و نرمی آن را از بین می برد) شود.

تشخیص:

بیمار مبتلا به بورسیتیس (التهاب بورس) سابکوراکوئید با نزدیک کردن بازو به بدن یا به سمت جلو آوردنش احساس درد می کند. در سطح زائده کوراکوئید بیشترین احساس درد وجود دارد که با درد ارجاعی به سمت داخلی شانه همراه است. معمولا بیمار نمی تواند روی شانه مصدوم بخوابد و ممکن است در حین دور کردن بازو از بدن، به خصوص بعد از بیدار شدن از خواب، در مفصل احساس خش خش و خشکی کند. معاینه فیزیکی ممکن است درد در هنگام لمس سطح زائده  کوراکوئید را نشان دهد.