فلوروسکوپی

p dir="RTL">یک روش تصویربرداریست که در علوم تشخیصی رادیولوژی و فیزیک پزشکی کاربرد فراوانی دارد.

فلوروسکوپی کاربردهای خاصی از تصویربرداری با اشعه ایکس می‌باشد، که در آن صفحه نمایش فلوروسنت و یک تیوب یا لوله تشدید کنندهٔ تصویر، به یک سیستم تلوزیون مدار بسته متصل می‌شود. سیستمهای جدیدتر از آشکارسازهای فلت پانل استفاده میکنند. این مجموعه امکان تصویر برداری طی یک زمان واقعی از ساختارهای در حال حرکت را فراهم می‌سازد و درعین حال می‌تواند با تقویت یک ماده حاجب یا واسطه نیز همراه گردد. تصاویر اشعه ایکس می‌توانند برای بررسی بر روی یک فیلم هم ثبت گردند. اما موقعی که مشاهده حرکت یک شی مثلاً مشاهده حرکت  ماده حاجب در مسیر گوارشی مورد نظر است می‌توان مستقیماً تصویر را بر روی یک صفحه مونیتور بطور زنده مشاهده نمود.

یک فلوئوروسکوپ متشکل از یک مولداشعه  ایکس با جریان مولد بین ۱ تا ۵ میلی آمپر و حتی کمتر است که پرتوهای آن توسط نوعی گیرنده بنام دستگاه تقویت تصویر دریافت و تقویت می‌شود. این دستگاه پرتوهای ایکس عبوری از درون بدن بیمار را بصورت زندهآشکارسازی می‌کند و سپس سیگنال‌های دریافت شده بتوسط یک سیستم تلویزیونی مدار بسته مشاهده و ضبط می‌گردند.

تکنیکهای فلوئوروسکوپی هنگامی مفید هستند که لازمست حرکتی مانند جابجایی مواد در مجرای گوارشی پس از بلعیدن مواد کنتراست زا (مثل باریم) مطالعه شود. در این روش به جای فیلم از صفحات شیشه‌ای فلورسانس قابل رؤیت استفاده می‌شود که باعث مرئی کردن تصویر در هنگام تشعشع رادیوگرافی می‌شود.

برچسب ها
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا