روش های مختلف کاهش درد

روشهای افزایش دهنده ی درد

روشهای  کاهش دهنده درد     

 

*بلند کردن اشیا بدون فکر کردن

 

 

بلند کردن:*از میزان توانایی تان مطلع باشید و با اندازه ی قدرت تان بار بلند کنید.

*همیشه  اشیائ را نزدیک بدن بلند و حمل کنید.

*زانوها را خم کنید و اجازه دهید پاهایتان هم کار کنند.

*کمرتان را نچرخانید،روی پاهایتان بچرخید.

روش های افزایش دهنده درد :

 

 

 

بلند کردن

 

 

*صندلی نرم و کوتاه

*عدم استفاده از حمایت کننده کمر

*نشستن به مدت طولانی

 

*از صندلی با پشتی بلند استفاده کنید.

* از بالش کوچکی برای کمرتان استفاده کنید.

*هر 30-20 دقیقه بلند شوید و کشش کمر انجام دهید

 

نشستن

 

 

 

 

رانندگی طولانی مدت بدون استراحت

                   

 

 

 

*یک پایتان را روی جعبه کوتاه قراردهید.

* سطح کارتان را در ارتفاع مناسب  قرار دهید.

روش های افزایش دهنده درد

*مدت طولانی در یک حالت ایستادن.

رانندگی

*صندلی را تنظیم کنید .

*قرار دادن یک بالشت کوچک در پشت.

 

ایستادن

 

 

 

 

 

*تمام روز بنشینید

.

*عدم انجام ورزش نامتناسب بودن

 

*پیاده روی (کمی سریع)،دوچرخه سواری یا شنا روزی 30 -20 دقیقه.

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت

                                                  

 

*در رختخواب بودن به مدت طولانی

 

 

 

 

 

 

*بعضی بیماران یک تشک سفت را ترجیح میدهند.

*یا استفاده از تخته ی زیر تشک

 

 

 

 

خوابیدن

 

 

 

نگران بودن، استرس داشتن

 

 

 

 

 

*بیاموزید چگونه استرس را کاهش دهید.

*از تکنیک های آرام سازی عضلات استفاده کنید

 

 

 

 

 

استراحت

 

برچسب ها مهره
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا