" آناتومی و فیزیولوژی درد "

"آناتومی و فیزیولوژی درد"

درد یک حس درونی است که معادل بیرونی ندارد.درد شکل های بسیاری دارد و دریافت حس درد در اثر عوامل بسیاری مثل انتظار یک پیشامد واقعی،استرس و شرایط احساسی آن فرد تاثیر می گیرد. بیشتر حالت های درد را کلمه ی "رنج بردن" به بهترین شکل توصیف می کند.درد به طور کلی به دوبخش بزرگ تقسیم می شود : درد هایی که در اثر تحریک مستقیم گیرنده های خاصی (ناسی سپتور ها )ایجاد میشوند(فیزیکی یا شیمیایی) ودرد هایی که در اثر تحریک این گیرنده ها (ناسی سپتور ها ) ایجاد نمی شوند. نوع سومی از درد نیز وجود دارد که فعالسازی انعطاف عصبی( سازگاری یا تغییر سلول عصبی در پاسخ به محرک) نقش مهمی در آن بازی می کند. تحریک ناسی سپتور ها (گیرنده های مخصوص) موجود در پوست،قرنیه ، ساقه ی دندان ، ماهیچه ها ، مفصل ها، اعصاب محیطی،دستگاه تنفسی و احشا (دل و روده و جگر و ...) موجب ایجاد درد شدیدی می شود که هر دو بخش تند و کند را در بر می گیرد. درد همچنین می تواند در اثر یک شوک یا فرایند فتنه انگیز در اعصاب یا در دستگاه عصبی ایجاد شود و نه در اثر فعالیت یک گیرنده ی درد خاص. درد بسیاردلایل متعدد دیگری نیز می تواند داشته باشد.

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا