"درد گذشته"

"درد گذشته" 

قلب شما نسبت به هر چیزی علاقه پیدا کند هزار راه برایش پیدا می کند و نسبت به هر چیزی که بی علاقه باشد هزار عذر ! (آرین پرایس)

اگر گذشته ی شما همچنان آزارتان دهد خودش را به صورت روابط استرس زا یا رویا های سرکوب شده یا یک تصویر نابهنجار از خود و ناراحتی و درماندگی روزانه نشان می دهد . چه راه ناخوشایند و محدود کننده ای برای زندگی! این قطعا پدیده ای ممکن است که شما تحت تاثیر گذشته ی خود قرار نگیرید ! این بدین معنی نیست که خاطرات شما ناپدید می شوند یا شما دیگر هرگز احساسات را تجربه نمی کنید. این بدین معناست که شما تصمیم می گیرید تا از شادی خود حمایت کنید تا خود را از تله ی افکار و احساسات چالش برانگیز رها کنید .

تسکین یافتن و درمان زمانی اتفاق می افتد که شما مشتاق هستید ببینید چه چیزی شما را گیر انداخته و گیج کرده است ! آن وقت است که شما حاضرید هرکاری کنید تا رها شوید! از درد احساسی بیزار باشید ! احتمالا توسط واکنش های خود نسبت به اتفاقات گذشته برای مدت زیادی تحت کنترل بوده اید . بنابراین بیزاری از درد احساسی باعث می شود که همه ی تمرکز و نیت خالص شما روی فرآیند تسکین برود. از ناسازگاری در روابط خود و زندگی نصف و نیمه داشتن بیزار باشید و با خود عهد کنید که راهتان را به سمت آزادی و رهایی پیدا کنید.

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا