کف پای صاف و درد

كف پای صاف و درد :

اكثر مردم هنگامی كه ایستاده اند شكافی در قوس كف پای خود دارند.قوس قسمت داخلی كف پا معمولا كمی از زمین فاصله دارد.افراد دارای كف پای صاف یا قوس افتاده كف پا ، یا قوسی در كف پاهایشان ندارند یا اینكه قوس بسیار كم است. پای افراد دارای كف پای صاف ممكن است هنگامی كه راه میروند یا ایستاده اند تمایل پیدا كند كه به سمت داخلی پا خم شود كه به داخل گردانده میشود , و كف پاها ممكن است به خارج متمایل شوند .

.برخی وسایل و نرمش ها می تواند باعث كاهش این ناراحتی شود. در فردی با كف پای صاف ، یكی یا هر دو كف پا به سمت زمین صاف هستند و كفش ها ممكن است به صورت نامناسب پوشیده بشوند و زودتر فرسوده شوند .بیشتر افراد دارای كف پای صاف هیچ علایمی ندارند ، اما برخی ممكن أست درد را در كف پا و حتی در كمر خود تجربه كنند كه بستگی به علت آن دارد. علایم به طور كلی به شدت شرایط آن بستگی دارد.برخی افراد ممكن است توزیع نا هماهنگ وزن بدن را داشته باشند و متوجه شوند كه پاشنه یكی از كفش ها بیشتر از دیگری فرسوده میشود ومعمولا این حالت در یك طرف بیشتر از سمت دیگر است. معمول ترین علامت كف پای صاف درد است،درد ممكن است در پا ایجاد شود ، اگر ماهیچه ها و رباط های مرتبط خسته شده باشند.

چنین چیزی میتواند همینطور در مواردی از جمله موارد زیر ایجاد شود:

قسمت داخلی قوزك پا

قوس پا

ماهیچه ساق پا

زانو

مفصل ران

كمر

قسمت پایینی ران پا

فشارهای غیر عادی روی زانو و مفصل ران میتواند باعث ایجاد درد شود ، مشابه آن است كه مچ پا به داخل بپیچد.كف پای صاف همچنین می تواند درد را به قسمت پایین كمر بكشاند.همینطور ممكن است حالت هایی از سفتی در یك یا هر دو پا حس شود. درمان: برای برخی بیماران ممكن است به طور خودبخود علایم از بین برود، درمان معمولا پیشنهاد نمیشود.

اگر صاف بودن كف پا باعث ایجاد درد می شود ، كفشی كه برای پا مناسب و محافظت كننده باشد، میتواند كمك كند. برخی بیماران متوجه می شوند كه كفش با عرض زیاد و مناسب پایشان میتواند باعث تسكین درد شود. همینطور كفی كفش مناسب میتواند باعث تسكین فشار مچ پا و كاهش درد شود. برای كسانی كه دارای التهاب تاندون هستند بستن مچ بند به پایشان میتواند مؤثر باشد تا زمانی كه ورم كم شود. پزشكان ممكن أست به برخی بیماران بگویند كه استراحت كنند و از برخی حركات خودداری كنند تا زمانی كه علایم از بین برود.

برچسب ها درد پا
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا