صدا دادن مهره های گردن

ممکن است هنگام حرکت دادن گردنتان صدایی شبیه تلق  تلق (خرت خرت، تق تق، ترق تولوق، تیک تیک) شنیده شود. این صدا دادن گردن که به علت های مختلف در مفصل و استخوان گردن بوجود می آید، باعث ناراحتی فرد شده و آسایش را از او می گیرد. برای درمان آن می توان از تزریق و تمرینات فیزیوتراپی استفاده کرد.

 

صدادادن گردن چیست؟

صدای تلق تلق ناحیه گردن صدایی است که با پیچاندن وکج کردن گردن سرشنیده میشود. رایجترین علت این صداها باریک شدن ماهیچه های گردن وسایش مهره ها بر یکدیگر درحین حرکت مفصل گردن است. علائم دیگری هم وجود دارد که باعث تلق تلق کردن گردن می شود مانند گرفتگی ماهیچه ها که باعث بروز سردرد، گردن درد و درد ناحیه فوقانی مفصل کمر میشود.دراکثر موارد تلق تلق وتق تق کردن گردن بوسیله آزاد کردن مفصل دراصطلاح پزشکی درمان میشود. با این اقدام میتوان باعث ازبین رفتن صدا وکاهش گرفتگی ماهیچه شد.

 

دلایل

دراکثر موارد ایجاد صدای تلق تلق درگردن بدون ضرراست اما اگر این صدا با تکان دادن وکج کردن سرو گردن تکرارشود نشان دهنده پیشرفت شرایط است. معمولا کشیده شدن مهره های گردن براثرگرفتگی ماهیچه ذوزنقه ای ناحیه کمر و یا ماهیچه sternocleidomastoid (عضله جناغی _لامی درناحیه گردن) گردن است.این عارضه معمولا دریک طرف گردن رخ میدهد اما می تواند درهردوطرف مفصل گردن وکمر هم  اتفاق  بیفتد. گرفتگی ماهیچه باعث کوتاه شدن ماهیچه وکشیده شدن استخوان های ستون مهرها میشود وزمانیکه میخواهید سرخود را درجهت مخالف تکان دهید بدلیل گرفتگی ماهیچه ها صدای تلق تلق ایجادمیشود.

بیرون زدگی دیسک گردن(برآمدگی دیسک) باعث میشود که دوتا از مهره های ستون مهره ها به یکدیگر نزدیک شوند وبراثر حرکات سریع برروی یکدیگر کشیده شوند. علائم دیسک گردن میتواند درسطح مهرها یعنی جاییکه دومهره برروی یکدیگرکشیده شده اند در شرایط خاص یعنی زمانیکه  مفصل لغزندگی و انعطاف پذیری خودرا ازدست داده است باعث ایجاد صدای تلق تلق شود .

 

کشش سریع لیگامنت ها میتواند باعث ایجاد صداشود مخصوصا زمانیکه فشارهایی در مسیر مخالف برروی مفصل ایجاد می شود واین کشش می تواند بر اثر گرفتگی شدید ماهیچه ها ایجاد شود.

چسبندگی مفصل متیواند درهنگام چرخاندن سروتکان دادن گردن باعث ایجاد صداوتلق تلق شود این صدا ازصدای خش خش کردن شدید تراست.

یکی ازرایجترین دلائل تلق تلق کردن گردن، گرفتگی ماهیچه ذوزنقه ای مفصل کمر و ماهیچه sternocleidomastoid (عضله جناغی –لامی درناحیه گردن)گردن است .گرفتگی ماهیچه براثرمواردزیرایجادمیشود.

 

-1   طرز قرارگیری ناصیحیح بدن درموقعیت های مختلف:قوزکردن هنگام پیاده روی ونشستن ،قوزکردن وخم شدن برروی میزبرای مدت طولانی،به صورت غلط خوابیدن بوسیله استفاده ازبالش های زیاد و یا خوابیدن برروی سطح ناصاف.

 

-2واخوردگی وضربه درتصادف یا موارددیگر:گرفتگی ماهیچه گردن براثر ضربه هنگام تصادف ایجاد میشود وباعث کشیدگی ستون مهره ها ودربعضی ازمواقع ایجاد اختلال درحالت طبیعی ستون مهره ها وباعث انحنای زیاد ستون فقرات به جلو میشود(lordosis).

 

-3کشیده شدن ماهیچه ها زمانی رخ میدهد که بدون انجام حرکات کششی فعالیت ها سنگین را شروع کنید همچنین بدون انجام حرکات کششی اولیه میزان اسید لاکتیک درمفصل باقی میماند واکسیژن مفصل کاهش میابد همه موارد فوق باعث کاهش توانایی ماهیچه برا ی کشش میشود وماهیچه هنگام آزادشدن کوتاه  و منقبض میشود.

 

-4   فشارواسترس:ماهیچه های شانه وگردن متیوانند هنگام بروزاسترس و فشار دچار گرفتگی شوند وگرفتگی این عضلات براثر واکنش طبیعی مفصل درمقابل استرس و نگرانی است واگر استرس و نگرانیها تداوم داشته باشد باعث گرفتگی ماهیچه میشود.

 

-5کمبود آب :کمبود مایع والکترولیت باعث گرفتگی ماهیچه میشود واین گرفتگی تازمانیکه میزان مایع موجود برای مفصل فراهم نشود در مفصل ماندگار است.

 

علائم دیگر صدای گردن چیست؟

-1کاهش دامنه حرکتی مفصل، مفصل گردن و سر انعطاف طبیعی خود را ازدست میدهد مخصوصا زمانیکه بخواهید گردن خود را تاجاییکه گوشتان به مفصل شانه برخورد کند خم کنید ویا زمانیکه بخواهید گردن و شانه خود را بچرخانید.

 

-2 سردرد:دردی که ازپشت سروگردن شروع میشود وبه جلوی سر وگیجگاه منتقل میشود

 

-3ضعف ودردماهیچه ها زمانیکه ماهیچه گردن را فشارمیدهید یا لمس میکنید

 

-4سوزش وکرختی بازو که براثر فشارعصب و اسپوندیلوزی که با گرفتگی دائمی ماهیچه ها ویا با افزایش سن ایجاد میشود.

 

-5سخت شدن وایجاد برآمدگی درناحیه ای که گرفتگی ماهیچه ها رخ داده است

 

-6ایجاد قرمزی درناحیه اطراف ماهیچه ای که دچارگرفتگی شده است و بروز قرمزی بعدازگرفتن دوش آب گرم

 

درمان

به دلیل اینکه رایجترین علت صدای گردن گرفتگی ماهیچه ها است انجام تمرینات فیزیوتراپی میتواند باعث کاهش گرفتگی ماهیچه وکشش آن شود انجام تمرینات کششی منظم درهنگام صبح وعصر برای درمان صدا دادن مفصل گردن توصیه میشود این تمرینات باعث شل شدن ماهیچه ها، جلوگیری ازگرفتگی مجدد ماهیچه وکشیده شدن ماهیچه های کوتاه شده میشود.

 

تزریق

مصرف داروهای ضدالتهاب بدون استروئید میتواند به کاهش درد و التهاب ناشی ازگرفتگی ماهیچه ها کمک کند شل کننده عضلات هم میتواند باعث شل شدن ماهیچه ها شود وگرفتگی ماهیچه ها را کاهش دهد مصرف دارو باید همراه با تمرینات فیزیوتراپی انجام شود هم چنین استفاده ازبریس گردن یا گردبند برای بی حرکتی مفصل گردن درطولانی مدت دریک روز میتواند بسیار موثرباشد. ماساژدادن مفصل گردن و وسایل درمانی گرم برای کاهش گرفتگی عضلات وآزادکردن نقاط ماشه ای (تریگر) ماهیچه های گردن می تواند موثرباشد.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا