درد آرتریت مفصل رادیواولنار تحتانی مچ دست و روش های مختلف درمان

منشا آرتریت مفصل رادیواولنار تحتانی مچ دست چیست؟

لیگامان ها بافت های طناب مانندی از جنس پروتئین هستند که استخوان ها را در محل مفصل به یکدیگر متصل می کنند و باعث پایداری مفصل می شوند. تندون ها نیز مانند لیگامان ها بافت های طناب مانندی هستند اما عضلات را به استخوان ها متصل می کنند و مسئولیت حرکت دادن مفصل را بر عهده دارند.

در تمامی مفاصل بدن غضروف هایی به نام غضروف مفصلی وجود دارند که استخوان های شرکت کننده در مفصل را از یکدیگر جدا می کنند. این غضروف که سطح تمام استخوان های داخل مفصل را می پوشاند از برخورد و ساییش استخوان ها در حین حرکت مفصل جلوگیری می کند.

آرتریت (arthritis) انواع مختلفی دارد اما اساس بیماری در تمام انواع آرتریت یکسان است. در این بیماری غضروف مفصلی تحلیل می رود و استخوان های مفصل با یک دیگر تماس پیدا می کنند. در نتیجه کشیده شدن استخوان ها روی هم مفصل ملتهب و دردناک می شود.

ساعد دست از دو استخوان رادیوس (Radius) و اولنا (Ulna) تشکیل شده است که این دو استخوتن در محل آرنج و مچ دست با یک دیگر مفصل می شوند. مفصل بین استخوان رادیوس و اولنا در سمت مچ دست مفصل رادیواولنار (Radioulnar) تحتانی نامیده می شود.

مفاصل مچ دست:

دلایل آرتریت مفصل رادیواولنار تحتانی مچ دست

مفصل رادیواولنار تحتانی مستعد ابتلا به آرتریت به دلیل عوامل مختلفی است که همه آن ها باعث تخریب غضروف مفصل می شوند. استئوآرتریت شایع ترین نوع آرتریت است است که باعث درد مچ می شود. بعد از استئوآرتریت عوامل دیگر شامل موارد زیر است: آرتریت روماتوئید و آرتیت بعد از صدمه فیزیکی. عوامل نادر درد شانه شامل بیماری های کلاژن عروقی، عفونت و بیماری های لنفی می شوند.

آسیب دیدگی های حاد مانند سقوط روی مچ دست یکی از این دلایل هستند. اما دلیل اصلی و معمولا ابتلا فرد به آرتریت رادیواولنار تحتانی میکروترومای تکرار شونده است. میکروتروما به آسیب های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی گفته می شود. با تکرار شدن میکروتروما ها، در نهایت ممکن است مفصل به آرتریت مبتلا شود.

این آسیب های کوچک ولی تکرار شونده طی فعالیت های مانند استفاده نادرست از دستگاه های بدن سازی و ابزار هایی مانند پیچگوشتی و چکش و نحوه نشستن نادرست پشت میز کار اتفاق می افتند.

در صورت درمان نشدن بیماری، در طولانی مدت درد بیمار افزایش پیدا می کند و به دلیل خشکی مفصل و تحلیل رفتن عضلات، دامنه حرکتی مچ به شدت کم می شود.

همانند بسیاری از بیماری های اسکلتی این احتمال بروز بیماری با افزایش سن بالا می رود و در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود.

تشخیص  آرتریت مفصل رادیواولنار تحتانی مچ دست:

در اکثر بیماران مبتلا به درد مفصل رادیواولنار به دلیل استئوآرتیت و آرتیت بعد از آسیب فیزیکی، محل درد در سمت داخلی مفصل مچ و انتهای تحتانی ساعد است. فعالیت درد را بدتر می کند و استراحت و گرما شدت درد را برای مدت محدودی کم می کند. بعضی بیماران در هنگام حرکت دادن دست احساس خشکی می کنند. درد این بیماری دائمی بوده و ممکن است با خواب بیمار تداخل داشته باشد.

ناپایداری مفصل را می توان با انجام تست "استرس مفصل رادیواولنار تحتانی" تشخیص داد: