نرمش هایی برای کمر درد حاد

مطالعات کنترل شده نشان داده  شده است که استراحت ۲ روزه در مقایسه با استراحت ۲ هفته ای موثر تر واقع شده است و حتی نشان داده شده است که بیحرکتی ۲ هفته ای  عوارضی از قبیل ضعف و سفتی در بیماران را بدنبال دارد و بنابراین مهم است که در کمر درد حاد استراحت صرفا بخاطر این باشد که وجود درد شدید اجازه فعالیت را از وی می گیرد و مریض هیچ کار دیگری غیر از استراحت را نمی تواند انجام دهد  و بخاطر وجود درد به استراحت نپردازد  و از ورزشهای ملایم در این مرحله استفاده نماید مثل ورزش شترn گربه (Cat n Camel)

با توجه به مطالب گفته شده اگر بیماری به خاطر کمر درد و حاد و شدید نیاز به استراحت داشته وضعیت  semitraction بهترین وضعیت استراحت برای کاهش درد می باشد.

مبتلایان به کمر درد جهت بلند شدن از بستر می بایست ابتدا آهسته و به تدریج و  به آرامی پاها را از تخت آویزان کرده و به حالت نشسته در آیند.

جهت بلند شدن از روی صندلی با حفظ قوس کمر این کار باید صورت گرفت. چرا که با خم شدن به جلو و صاف شدن قوس کمر فشار زیاد و نا به جایی به مهره های کمر وارد می شود

در کمر درد حاد به محض اینکه شرایط بیمار اجازه داد می بایست فعالیتهای سبکی مثل راه رفتن ،تمرین زانو به سینه یا تمرین شترn گربه را انجام دهد.تمرینات مشروحه زیر را بسته به نظر تراپیست در این مرحله می توان انجام داد.

– در تمرین شماره ۱ بیمار به شکم میخوابد و سعی می کند روی هر دو ساعد سر و تنه فوقانی را از زمین بلند کند.

– در تمرین شماره ۲ بیمار طاقباز بوده و زانوها در حالت خم می شود و بیمار با هر دو دست ک زانو را گرفته و به سمت شکم می آورد .

– در تمرین شماره ۳ نیز هر دو زانو را با دو دست گرفته و به طرف شکم می آورد.

بیمار روی یک تخت شکن دار می خوابد و بصورت غیر فعال (پاسیو) کمر به سمت عقب خم می شود.(Extension)

در این تمرین بیمار ایستاده است و در حالی که دستها را به پهلو گرفته بالا تنه را روی کمر به یک سمت می لغزاند.

در این تمرین بیمار به شکم می خوابد و با کمک دستها و آرنجهای صاف و گردن صاف سر و تنه را بالا نگه می دارد.

برچسب ها
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا