درمان درد مچ و کف دست با بلاک عصب رادیال در سطح مچ

 

مقدمه:

دو عصب مسئول عصب دهی به کف و پشت دست هستند. یکی از این اعصاب، عصب رادیال نام دارد و مسئول عصب دهی به انگشت شست و بخشی از انگشت اشاره و میانی است.

ناحیه عصب دهی شده توسط عصب رایال:

شاخه حسی عصب رادیال در سطح مچ نسبت به صدمات فیزیکی آسیب پذیر است. شکستگی های مچ دست در بسیاری از موارد باعث اختلال عملکرد و یا پارگی این عصب می شوند که نتیجه این عوامل اختلال حسی این عصب است. همچنین ممکن است در طول اعمال جراحی دست به این عصب صدمه زده شود. دیگر عوامل خطرآفرین شامل فشار بر روی عصب به وسیله دست بند، بند ساعت های مچی و ... است.

مشخصات اختلال شاخه عصبی رادیال موارد روبرو هستند: درد، بی حسی و خواب رفتگی

به دلیل همپوشانی ناحیه عصب دهی شده توسط این عصب و دیگر اعصاب، مشخصات این بیماری در افراد مختلف تفاوت های زیادی دارد. اولین نشانه های بیماری، همانطور که توضیح داده شد، بعد از فشار روی عصب بروز می کنند. ضربه به محل عبور عصب و تومور در این ناحیه نیز باعث بروز مشخصات کلینیکی یکسانی می شوند.

تومور درگیرکننده عصب:

تشخیص:

در معاینه فیزیکی در هنگام لمس محل عبور عصب بیمار افزایش درد خواهد داشت:

معمولا بی حسی در ناحیه عصب دهی شده توسط شاخه حسی عصب رایال وجود دارد، اما همانطور که گفته شد ممکن است به دلیل هم پوشانی این ناحیه با نواحی عصب دهی شده توسط دیگر اعصاب تشخیص این اختلال مشکل باشد. خم کردن مچ ممکن است باعث بی حسی موقت این عصب شود.

در یکی از مانورهای تشخیصی این بیماری از بیمار خواسته می شود تا مچ دستش را کاملا به سمت مخالف بدن خم کند. سپس پزشک بر روی محل عبور عصب فشار وارد می کند و از بیمار می خواهد تا دستش را مشت کند. در صورت اختلال عصب بیمار احساس خواب رفتگی یا درد خواهد داشت.