لیزر درمانی

لیزر عبارتست از تقویت نوری که حاصل از تشعشع نشر برانگیخته است،یعنی توسط یک ساختار سازمان بندی شده یا تحریک یک ماده فعال و تقویت نور حاصل از آن و ایجاد تمرکز در برون ده انرژی سبب ایجاد طیف نوری ویژه ای می شود که از آن بهره های گوناگون می گیرند.نور لیزر دارای 4 ویژگی منحصر به فرد است که در نور معمولی وجود ندارد.تک فامی،همدوسی،واگرایی بسیار کم و شدت بسیار بالا،هنگام برخورد نور لیزر با بافت،چهار پدیده ،بازتاب ،عبور،پراکندگی و جذب پیش می آید که هر کدام سبب اثرات ویژه ای در بافت می شود.هر دستگاه لیزر به صورت ساده از سه بخش درست شده است:ماده فعال ،جایگاه نگهداری ،و فعال سازی و منبع انرژی.بر اساس نوعی ماده فعال لیزر،آن را به لیزرهای گازی ،جامد –مایع-نیمه هادی و پلاسما تقسیم می کنند. اثرات بالینی لیزر به دلیل چهار خاصیت مهم است.افزایشگردش خون ،افزایش تخیله لنفاتیکی،کاهش ادم از طریق اثر روی پمپ های غشای سلولی و افزایش جریان لنفاوی ناحیه ای و از بین بردن درد است.چگونگی اثر بی دردی لیزر بر اساس نظریه کنترل دروازه ای ملزاک توجیه می شود.
اثرات بی دردی لیزر از طریق فرایند های زیر صورت می گیرد :
 افزایش جریان لنفاوی و ادم ، افزایش ترشح ادراری گلوکوکورتیکوییدها ، افزایش تولید ATP
سلولی،افزایش میکروسیرکولیشن موضعی ،افزایش ترشح ادراری سروتونین ،افزایش بتااندورفین در مایع مغزی نخاعی،افزایش آستانه درد،تغییر فعالیت های نوراپی نفرین ،اپی نفرین ،کاهش برادی کنین ،کاهش ترشح هیستامین و استیل کولین ،صورت می گیرد.
هنگام کار با لیزر باید همواره مراقب خطر های ناشی از تابش لیزر بود ،خطرهای تابش لیزر
شامل :آسیب های پوستی،شیمیایی ،الکتریکی ،مکانیکی ،آتش سوزی ،آسیب های چشمی ، و انفجار است .برای لیزر تراپی باید ویژگی های اپتیکی لیزر و بافت مورد نظر را دانست . با استفاده از نور قرمز،مادون قرمز ،و سبز می توان از نقاط طب سوزنی برای کاهش درد استفاده کرد.از بیماری های دردناکی که با لیزر می توان جهت بی دردی از ان استفاده کرد:می توان از استئوآرتریت ،کندرومالاسی،روماتیسم مفصلی ، التهاب و درد مفصل ساکروایلیاک ،آسیب های ورزشی وبورسیت نام برد.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا