درد استرنوم یا جناغ سینه

درد استرنوم یا جناغ سینه احساس درد یا ناراحتی در ناحیۀ قفسۀ سینه است که جناغ سینه و غضروف متصل به دندهها را شامل میشود. استرنوم در نزدیکی قلب قرار دارد، بنابراین بسیاری از مردم دچار درد استرنوم ممکن است آن را با درد عمومی قفسۀ سینه اشتباه بگیرند.

برخی از مردم مبتلا به درد استرنوم نگران آن هستند که مبادا دچار حملۀ قلبی شده باشند. به هر حال در اکثر موارد درد استرنوم به قلب مرتبط نیست و مقدمتاً بر اثر مشکلاتی در خود استرنوم و غضروف مجاور آن ایجاد میشود.

استرنوم چیست؟

استرنوم گاهی از اوقات استخوان سینه نیز نامیده میشود. این استخوان تخت در قسمت جلو قفسۀ سینه قرار دارد و توسط غضروف به دندهها متصل است.

استرنوم بخشی از قفسۀ دنده‌ها است، یک سری استخوان که قلب و ریه‌ها را در برابر جراحت و آسیب دیدگی محافظت میکنند.

علل درد استرنوم و زیرمجموعۀ آن

درد استرنوم معمولاً به علت مشکلات عضلات و استخوانهای نزدیک استرنوم و نه خود آن، ایجاد میشود.

دردی که درست پایین یا بالای ناحیۀ استرنوم احساس شود درد زیرمجموعۀ استرنوم نامیده میشود و دردی است که گاهی از اوقات بر اثر مشکلات گوارشی ایجاد میگردد.

برخی از شایع‌ترین علل درد استرنوم و زیرمجموعۀ آن شامل موارد زیر است:

کوستوکندریت

آسیبدیدگی ترقوه

آسیب دیدگی مفصل استرنوکلاویکولار

فتق

شکستگی استرنوم

ریفلاکس اسید

کشیدگی یا کبودی عضلانی

کوستوکندریت

کوستوکندریت شایعترین علت درد استرنوم است که هنگامی بروز میکند که غضروف بین استرنوم و دنده‌ها ملتهب یا تحریک میشود.

کوستوکندریت گاهی از اوقات ممکن است بر اثر استئوارتریت ایجاد شود اما در عین حال امکان دارد بی هیچ دلیل مشخصی بروز کند.

علایم کوستوکندریت عبارتند از:

درد تند و تیز در اطراف ناحیۀ استرنوم

دردی که بر اثر تنفس عمیق یا سرفه تشدید میشود

ناراحتی در دندهها

کوستوکندریت معمولاً دلیلی برای نگرانی نیست. به هر جهت، مردم دچار تجربۀ علایم کوستوکندریت باید در صورت تشدید علایم یا عدم رفع آنها به پزشک متخصص دردشناسی مراجعه کنند.

آسیب دیدگی مفصل استرنوکالویکولار

مفصل استرنوکالویکولار انتهای فوقانی استرنوم را به ترقوه متصل میکند. صدمات وارد شده به این مفصل به طور معمول سبب درد و ناراحتی در قسمت فوقانی استرنوم در بخش بالای قفسۀ سینه میشود.

مردم دچار درد استرنوم به علت آسیب دیدگی مفصل استرنوکالویکولار اغلب اوقات دچار علایم زیر میشوند:

درد خفیف یا ورم در ناحیۀ بالای قفسۀ سینه

دشواری یا درد در هنگام حرکت دادن شانه

صدای شکستگی یا تقه در اطراف مفصل

17 علت اصلی درد بالای شکم

درد در ناحیه دیافراگم یا عضله جدا کننده قفسه سینه از شکم

آسیب دیدگی ترقوه

اگرچه ترقوه خود بخشی از استرنوم نیست، از طریق غضروف به آن متصل است. صدمات وارد شده به ترقوه میتواند سبب بروز درد در ناحیۀ استرنوم شود.

صدمات ترقوه اغلب اوقات نتیجۀ بروز تروما، مثل تصادف با ماشین یا صدمات ورزشی است، اگرچه عفونتها یا ارتریت نیز میتوانند سبب بروز صدمه‌دیدگی آن شوند.

علایم صدمه دیدن ترقوه عبارتند از:

احساس درد شدید در هنگام بلند کردن بازو

کبودی یا ورم در قسمت فوقانی قفسۀ سینه

حالت غیر نرمال یا خم شدن شانه

بروز سر و صدا در مفصل شانه

فتق

فتق ممکن است علت آشکاری برای ایجاد درد در ناحیۀ قفسۀ سینه نباشد. به هر جهت، فتق هیاتال میتواند سبب درد در زیرمجموعۀ استرنوم شود.

فتق هیاتال هنگامی بروز میکند که معده از وضعیت قرارگیری نرمال خود رو به جلو آمده و پشت دیافراگم و داخل قفسۀ سینه قرار میگیرد.

علایم فتق هیاتال عبارتند از:

آروغ زدن مکرر

سوزش سر دل

استفراغ خونی

احساس پری یا سیری کاذب

دشواری بلع

مردم دچار درد زیرمجموعۀ استرنوم و علایم فتق هیاتال باید برای درمان کامل به پزشک متخصص دردشناسی مراجعه کنند.

فرآیند زیفوئید یا زائدۀ استخوانی زیر جناغ سینه

شکستگی استرنوم

همانند شکستگی در هر قسمت دیگر بدن، شکستگیهای استرنوم میتواند سبب ایجاد درد بسیار شود. شکستگیهای استرنوم معمولاً نتیجۀ تروماهایی مثل تصادف اتومبیل یا صدمات ناشی از برخوردهای ورزشی است.

مردمی که ظن به شکستگی استرنوم در آنها وجود دارد باید بلافاصله تحت مراقبت پزشکی قرار گیرند، زیرا امکان آسیب دیدن قلب و ریه‌ها نیز در این وضعیت مطرح است.

علایم شکستگی استرنوم عبارتند از:

احساس درد در هنگام تنفس یا سرفه کردن

تورم روی ناحیۀ استرنوم

دشواری تنفس

ریفلاکس اسید یا GERD

ریفلاکس اسید هنگامی بروز میکند که اسید معده جدار مری را میپوشاند. این وضعیت مقدمتاً در مردم دچار بیماری ریفلاکس معده به مری (GERD) بروز میکند.

ریفلاکس اسید سبب درد زیرمجموعۀ استرنوم و ناراحتی در قفسۀ سینه میشود و به طور معمول با احساس سوزش همراه است.

درد در این ناحیه در عین حال ممکن است بر اثر تورم یا اسپاسم نای بروز کند. مردم دچار GERD باید با پزشک در مورد چگونگی پیشگیری از بروز صدمات بیشتر در این ناحیه از بدن مشورت کنند.

کشیدگی یا کبودی عضلانی

استرنوم و دندهها به عضلات بسیاری متصل هستند. امکان کشیدگی یا تحت فشار قرار گرفتن این عضلات بر اثر سرفۀ شدید یا فعالیتهای سنگین در ناحیۀ بازوها یا تورسو وجود دارد.

صدمه دیدگی یا تروما میتواند سبب بروز کبودی در این عضلات شود، که این به نوبۀ خود می‏تواند باعث ایجاد درد گردد.

علائم درد استرنوم

علائم درد استرنوم بسیار به علت بروز درد بستگی دارد. شایعترین علامت در این مورد احساس درد و ناراحتی در مرکز قفسۀ سینه است که محدودۀ استرنوم محسوب میشود.

دیگر علائم مرتبط شامل موارد زیرند:

احساس درد یا ناراحتی در دندهها

دردی که در طول تنفس عمیق یا سرفه کردن تشدید میشود

درد خفیف و آزار دهنده در محدودۀ بالای قفسۀ سینه

بروز ورم در قسمت بالای قفسۀ سینه

بروز حالت خشکی در مفاصل شانه

احساس درد شدید در هنگام بلند کردن بازوها

نشانههای ترومای ترقوه مثل کبودی یا ورم

دشواری در تنفس

حس وجود سر و صدا در مفاصل نزدیک استرنوم

آروغ زدن مکرر

سوزش سر دل

احساس پربودگی زیاد یا سیری کاذب

بالا آوردن خون

درد استرنوم در برابر حمله قلبی

مردم دچار هر نوع درد در ناحیۀ قفسۀ سینه ممکن است نگران ابتلا خود به حملۀ قلبی باشند. به هر جهت، درد استرنوم با درد حملۀ قلبی تفاوت دارد.

مردمی که دچار حملۀ قلبی میشوند نشانههای خاصی از خود حملۀ قلبی را پیشتر احساس و تجربه میکنند در حالی که در اغلب موارد درد استرنوم ناگهانی و بدون مقدمه بروز میکند.

حملۀ قلبی در عین حال ممکن است با علایم زیر همراه باشد:

فشار، فشردگی، یا احساس پربودگی در مرکز قفسۀ سینه

تعریق

تهوع

تنگی نفس

سبکی سر

به هر جهت، هر کس که ظن احتمال بروز حملۀ قلبی در مورد وی وجود دارد باید بلافاصله تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد.

چه هنگامی به پزشک متخصص دردشناسی مراجعه کنیم

اگرچه در اغلب موارد درد استرنوم مشکلی جدی نیست، چند علت برای بروز درد استرنوم وجود دارد که نیازمند توجهات فوری پزشکی است.

در صورت وجود هر یک از موارد زیر فرد باید بدون فوت وقت به اورژانس پزشکی مراجعه کند:

اگر درد نتیجۀ مستقیم بروز تروما باشد

اگر درد با علایم حملۀ قلبی همراه باشد

اگر درد به مرور زمان از بین نرود و ادامه داشته باشد

اگر درد با استفراغ شدید یا استفراغ خونی همراه باشد

فرد باید در عین حال به پزشک متخصص دردشناسی مراجعه کند اگر درد استرنوم وی تشدید یابد یا به مرور زمان رفع نشود.

 

روش های درمانی بدون جراحی در کلینیک فوق تخصصی دردشناسی پروفسور سیروس مؤمن زاده:

  • درمان های نوین و تحصصی اوزون درمانی یا ازن تراپی
  • آخرین لیزرهای پرتوان نسل جدید
  • اوزون تراپی
  • فیزیوتراپی
  • تزریق اپیدورال
  •  تریگرپوینت تراپی
  • کمربندهای طبی
  • رفلکسولوژی
  • RF یا رادیوفرکوانسی
  • در موارد نادر جراحی بسته ستون فقرات  هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درمان‌های غیر جراحی ارائه شده در کلینیک دردشناسی پروفسور سیروس مؤمن زاده و توضیحات مربوط به آنها به مقالات درمان‌های بدون جراحی دیسک کمر مراجعه کنید و در صورت تمایل به استفاده از این درمان های ترکیبی جامع و مدرن با تلفن 02188449335 و 02188460605 و 09198172104 تماس بگیرید

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا