درمان درد های مزمن باscs

 

در این روش، یک پالس الکتریکی مستقیماً به ستون فقرات فرستاده می‌شود و فیبرهای عصبی به خصوصی را مسدود می‌کند. این فیبر‌های عصبی، انتقال‌دهنده درد به مغز هستند و با مسدود شدن آن‌ها، دیگر مغز بیمار سیگنال‌های درد را دریافت نمی‌کند.

درد مزمن به دردهایی گفته می شود كه بیش از سه تا شش ماه طول می كشد. درد مزمن زمانی اتفاق می افتد كه سلول های عصبی بخشی از بدن، سیگنال های پیوسته ای را از طریق مسیرهای درد به مغز ارسال می كنند. یكی از شایعترین مسیرهای درگیر در درد مزمن، مسیر Nav1.7 است. بدن برخی از افراد به طور ژنتیكی فاقد تركیباتی است كه این كانال را مسدود می كند و همین امر سبب بروز درد مزمن می شود.

 

برچسب ها کوتاه آموزشی
مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا