دکتر سیروس مومن زاده تله ویزیت

دلایل درد در بازوی چپ

اگرچه دردها و رنجهای کوچک بخش نرمالی از سالخوردگی هستند، درد ناگهانی یا شدید بازوی چپ میتواند به وضعیت جدیتری مرتبط باشد.

این درد ممکن است علامتی از وجود آسیبی نیازمند به درمان باشد. آگاه بودن از علل بالقوه و مشخصات درد بازوی چپ میتواند به فرد در شناسایی آنچه بدن وی به آن واکنش نشان میدهد و اینکه چه هنگامی باید به سراغ کمکهای پزشکی برود، کمک کند.

حمله قلبی

حمله قلبی، مرگ یا آسیب دیدگی بخشی از عضلۀ قلب بر اثر فقدان اکسیژن است.

اغلب حملات قلبی وقتی اتفاق میافتند که شریانهای کرونری به دلیل ایجاد کلسترول و پلاکهای چربی باریک شده باشند. اگر تکهای از پلاکها از دیوارۀ شریان جدا شود، میتواند مانع جریان خون دارای اکسیژن به قلب شده باعث حمله قلبی شود.

درد بازوی چپ یکی از شایعترین علایم حمله قلبی است.

این موضوع ممکن است غریب به نظر برسد زیرا عضلات بازو صدمه ندیدهاند. در هر حال، عصبهای پا گرفته در قلب و آنهایی که از بازو میآیند به ناحیۀ یکسانی از مغز پیام میدهند. این بدین معنی است که مغز در مورد منبع ایجاد درد دچار خطا میشود.

این پدیدۀ موسوم به درد راجعه توضیح میدهد که چرا فرد دچار حملۀ قلبی بدون داشتن درد در قفسۀ سینه در ناحیۀ بازو احساس درد میکند.

انجمن قلب آمریکا مراجعه به اورژانس را در صورت بروز درد ناگهانی در بازوی چپ یا تشدید درد در طول چند دقیقه، یا تلفیق این درد با هر یک از علایم زیر، توصیه میکند:

احساس ناراحتی در مرکز قفسۀ سینه که بیش از چند دقیقه طول میکشد، یا ناپدید شده و دوباره ظاهر میگردد.

درد، بیحسی یا هر احساس ناراحتی غیر معمول دیگر که در پشت، گردن، آروارهها یا قسمت پایین شکم بروز کند

سوء هاضمه

تهوع و استفراغ

احساس سبکی سر

عرق سرد ناگهانی یا گرگرفتگی

احساس ناراحتی در قفسۀ سینه شایعترین علامت حمله قلبی، هم در زنان و هم در مردان، است. این درد به اشکال مختلف درد فشاری، سفتی، احساس پُری، سوزش یا درد با روند شکلگیری آرام بروز میکند.

در هر حال زنان بیش از مردان احتمال دارد که علایم را بدون درد متعارف قفسۀ سینه یا بازو تجربه کنند.

اگر کسی دچار عوارض تلفیقی تهوع، استفراغ، تنگی نفس، یا درد در ناحیۀ پایین شکم، پشت، یا فک شود و این علایم به صورت ناگهانی و غیر منتظره بروز کرده باشند باید سریعاً به دکتر مراجعه کند.

آنژین

آنژین، ناراحتی یا دردی است که فرد در صورت نرسیدن اکسیژن کافی به قلب دچار آن میشود. در کنار درد دست چپ، علایم بیماری ممکن است در شانهها، گردن، پشت و فک بروز کند.

آنژین حملۀ قلبی نیست، اما نشانهای از وجود مشکلی در قلب است. اغلب اوقات آنژین نتیجۀ آغاز روند انسداد یا باریک شدن شریانهای کرونری است.

دو نوع اصلی آنژین وجود دارد:

آنژین پایـدار، قابل پیشبینی و مدیریت است. این نوع آنژین در زمان‏های فعالیت جسمانی یا استرس عاطفی بروز میکند. در این شرایط قلب مجبور است بیش از حد معمول کار کند و برای این کار نیاز به اکسیژنی بیش از آنکه شریانهای باریک شده فراهم میکنند، نیاز دارد. این نوع آنژین را میتوان با استراحت و در صورت نیاز داروی آرام‌بخش شریانها به نام نیتروگلیسیرین درمان کرد.

آنژین ناپایدار، غیر قابل پیشبینی و خطرناک است. این نوع آنژین حتی ممکن است در حالت استراحت فرد بروز کند، که بدین معنی است که قلب شخص به صورت مدام از اکسیژن کافی محروم است. آنژین ناپایدار پیامی در این مورد است که یک حملۀ قلبی اتفاق خواهد افتاد، و باید در بخش اورژانس مورد ارزیابی قرار گیرد.

آسیب اسکلتی عضلانی

درد بازوی چپ احتمالاً مرتبط به قلب نخواهد بود اگر دارای مشخصات زیر باشد:

درد کسالتآوری که یک بار برای چند ثانیه رخ میدهد

درد ناشی از حرکت یا تماس

دردی که فقط در یک نقطۀ کوچک بازو بروز میکند

دردی که بدون علایم دیگر برای ساعتها تا روزها ادامه پیدا میکند

در عوض این ناراحتی میتواند علامتی از صدمه به استخوان یا بافت بازو، شانه یا آرنج باشد. برخی وضعیتهای شایع که ممکن است سبب درد بازو شوند شامل موارد زیر هستند:

بورسیت (آماس کیسههای مفصلی)

بورسا یک کیسۀ پر از مایع است که نقش پشتی را میان استخوان و بافت نرم اطراف آن بازی میکند. برسیت زمانی رخ میدهد که برسا ملتهب شده باشد.

درد بازوی چپ ممکن است علامتی از برسیت باشد، که معمولاً بر اثر استفادۀ بیش از حد از مفاصل بروز میکند. این درد در عین حال میتواند ناشی از صدمه یا عفونت برسا باشد.

تاندونیت (التهاب تاندون)

تاندونیت التهاب بافت متصل میان عضله و استخوان است. همانند مورد بورسیت، تاندونیت نیز میتواند بر اثر استفادۀ مکرر از مفاصل رخ دهد. به این دلیل، این درد در میان تنیسورها، شناگران و نوازندگان موسیقی دیده میشود.

وجود تاندونیت در شانه یا آرنج میتواند منبع درد بازوی چپ باشد.

پارگی روتاتور کاف

روتاتور کاف گروهی از عضلات و تاندون‌‏ها را شامل میشود که شانه را در جایگاه خود نگه میدارند و به بلند کردن و چرخاندن آن کمک میکنند.

پارگی در بافت نرم روتاتور کاف میتواند بسیار دردناک باشد. این عارضه میتواند از استفادۀ بیش از حد از بازو یا مستقیماً بر اثر تروما رخ دهد. سالخوردگی نیز یک ریسک فاکتور این عارضه است، چرا که میتواند به تباهی بافتهای شانه منجر گردد.

فتق دیسک

وقتی یکی از دیسک‎‎های ستون فقرات میترکد بـــرجستگی میان استخوانهای نخاعی ایجاد میکند و به عصب‌های اطراف خود فشار میآورد. اگر عصب‌های صدمه دیده در خدمت بازو باشند، فرد ممکن است دچار درد بازو، بیحسی یا ضعف  گردد که ممکن است با حملۀ قلبی اشتباه گرفته شود. یکی از دلایل شایع فتق دیسک بلند کردن مکرر بار یا وزنۀ سنگین است.

شکستگی

درد بازو ممکن است علامتی از یک شکستگی کشف نشدۀ استخوان باشد.

حتی با وجود فهم مناسبی از این وضعیتهای اسکلتی عضلانی محتمل، ممکن است تمایز آنها از حملۀ قلبی دشوار باشد. برخی ریسک فاکتورهای آسیب دیدگی مثل سن و فعالیتهای ورزشی نیز در این مورد دارای همپوشانی هستند.

به این دلایل، این موضوع اهمیت دارد که تلاشی برای خودتشخیصی یا از تشخیص خارج کردن مشکل قلبی بر مبنای علایم ناروشن انجام نگیرد.

درمان

با وجودی که صدمات بازو و شانه ممکن است تهدیدگر حیات نباشند، همچنان ارزیابی آنها از سوی پزشک اهمیت دارد. درمان زودهنگام میتواند برای بافت یا استخوان امکان بهبود را پیش از بیشتر شدن آسیب فراهم کند.

در بخش اورژانس پزشکان تعیین میکنند که درد بازو علامتی از حملۀ قلبی یا انسداد شریانی است، و به فوریت وارد عمل میشوند. نخست و به احتمال قوی آنها یک الکتروکاردیوگرام انجام میدهند، روی خون کار میکنند، یک عکسبرداری اشعۀ ایکس از قفسۀ سینه انجام میدهند، و احتمالاً از اسکن CTA استفاده میکنند.

بسته به شرایط یک اقدام تصویربرداری به نام کاتتریزاسیون قلبی نیز انجام می‌شود. این اقدام از طریق تزریق نوعی رنگ به درون شریانها به پزشکان امکان میدهد تا میزان انسداد شریانها را مشاهده کنند.

بر مبنای نتایج این تست پزشکان ممکن است به گزینۀ درمان غیر تهاجمی روی بیاورند. این اقدام دربرگیرندۀ استفاده از دارو برای از بین بردن لختههای خونی است.

هر کسی که سابقۀ تشخیص حملۀ قلبی یا آنژین را داشته باشد مجبور است در سبک زندگی خود تغییراتی اعمال کند. این تغییرات شامل ترک سیگار، کاهش وزن، انجام منظم ورزش، یا تنظیم برنامۀ غذایی برای تغذیۀ مناسب قلب است.

همچنین امکان تجویز داروهای کاهش دهندۀ کلسترول، داروهای رقیق کنندۀ خون یا داروهای فشار خون از سوی پزشکان وجود دارد. اگرچه ممکن است این تغییرات در وهلۀ نخست مقهور کننده به نظر برسند، آنها میتوانند از صدمات قلبی بیشتر و اپیزودهای قلبی پیشگیری کنند. اعمال چنین تغییراتی به فرد دچار بیماری قلبی کمک میکند تا یک زندگی سرشار و سالم داشته باشد.

روش‌های غیر جراحی رایج در این مورد شامل موارد زیرند:

  • مصرف داروهای نسخه‌ای ضد درد توسط پزشک برای کاهش درد
  • استفاده از تزریق‌های استروئیدی اپیدورال
  • استفاده از پشت‌بند
  • فیزیوتراپی
  • تزریق اوزون
  • بلاک عصب با لیزر
  • رادیو فرکوئنسی (RF)

در مطب دکتر مؤمن زاده تمامی این خدمات با راهنمایی اولتراسوند انجام میگیرد.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 3 تا 6 عصر
سه شنبه : 9 تا 12 صبح , 3 تا 6 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن همراه: 09198172104
بالا