سندرم شکست جراحی کمر (FBSS)چیست؟

سندرم شکست جراحی کمر یک واژه کلی بوده و نام یک بیماری با یک تشخیص دقیقی نمی باشد.  در واقع، سندرم شکست جراحی کمر همان باقی ماندن درد کمر یا اندام تحتانی یا ایجاد آن  پس از جراحی ستون فقرات می باشد. برخی معتقدند که پس از سه ماه از عمل جراحی  کمر درد بهتر نشد باید به فکر سندرم شکست جراحی کمر و علت آن بود.

 

عامل بروز کمر درد مخلوطی از دردهای نوسی سپتیو و نوروژنیک می باشد. مکانیسم های متفاوتی می تواند منشا پیدایش درد در یک بیماران باشد. درد می تواند مشابه درد قبل از عمل و یا نوع جدیدی از درد با کیفیت متفاوتی از آن باشد. کمر درد یا درد کمر در یک یا هردو پا ممکن است بروز نموده ومی تواند منشا آن از محلی غیر از کمر باشد. مسایل فرهنگی ، اجتماعی و نیز کاهش تحرک بیمار پس از عمل را نیز باید در نظر گرفت .

 

شیوع سندرم شکست جراحی کمر در اولین عمل حدود ۳۰% و در عمل دوم حدود ۵۰% می باشد. اگر درد دو طرف سیاتیک یا تنگی کانال نخاع در همان اولین عمل وجود داشته باشد شیوع سندرم شکست جراحی کمر بالاتر هم می رود.

 

تشخیص علت سندرم شکست جراحی کمر در ۹۰ %موارد امکان پذیر بوده و معمولا به دو علت مکانیکی و غیر مکانیکی می باشد. عوامل مکانیکی موجب فشار بر ریشه یا طناب نخاعی شده و امکان اصلاح آن با انجام مجدد جراحی وجود دارد، ولی در صورتی که عامل غیر مکانیکی باشد درد با جراحی از بین نمی رود. علل مکانیکی مانند عللی همچونتنگی کانال نخاع ، عود بیرون زدگی دیسک، ناپایداری ستون فقرات(اسپوندیلولیستزیس)، کیست سینوویال، لنگیدن ناشی از عوامل عروقی، پسودومننگوسل ، پسودوآرتروز ،و جراحی ناموفق به هم چسباندن ستون فقرات می باشد.

 

علل غیر مکانیکی بدلیلی همچون فیبروز اپیدورال، دیسک دژنره شده ، رادیکولوپاتی، سندروم فاست کمری، اختلالات مفصل ساکرو ایلیاک، سندروم میوفاشیال، دیستروفی رفلکسی سمپاتیک، آراکنوئیدیت ، علل روحی روانی ،بیماری های سیستمیک وعلل نا معلوم بوجود می آید.

 

درمان

درمان شامل جراحی در موارد غلل مکانیکی و اقدامات مداخله گرانه (اینترونشنال ) برای سایر موارد بکار می رود.

 

بعلاوه ، انجام روزانه ورزش های مخصوص در خانه و فیزیوتراپی و دارو درمانی باید همراه با سایر اقدامات بکار گرفته شود.

 

انجام نورولیز با امواج رادیویی (رادیو فرکوئنسی)  در مواردی مفید است که درگیری مفصل فاست یا ساکروایلیاک وجود داشته باشد.

 

همچنین ، نورولیز گانگلیون ریشه خلفی با امواج رادیویی (رادیو فرکوئنسی)  بصورت پالس در مورد دردهای انتشاری موثر می باشد.

 

روش راکس (اپیدورولیز بصورت باز کردن چسبندگی های اپیدورال )نیز در موارد فیبروز اپیدورال و ادم ریشه موثر است.

 

در کلینیک ما تمامی روشهای درمانی غیر جراحی برای این سندروم شامل درمان با لیزر، امواج رادیوئی(رادیو فرکوئنسی) و …. با هدایت سونوگرافی و در صورت نیاز فلوروسکوپی انجام می شود.

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا