آنالیز ساختار قامتی چیست؟

 

اگر بخواهیم آنالیز ساختار قامتی یا اسکن قامتی را به سادگی توضیح بدهیم:

آنالیز ساختار قامتی یکی از مهمترین موضوعات در بحث سلامت است . ناهنجاری های ساختار قامتی علاوه بر اینکه سلامت جسمانی فرد را تحت تاثیر قرار داده بر عملکرد ورزشی افراد نیز تاثیر زیادی دارد. وجود ناهنجاری در قامت موجب بروز بیماری ها و جلوگیری از زندگی سالم میشود. دستگاه آنالیز ساختار قامتی جهت سنجش و ارزیابی انحرافات اسکلتی بدن از جمله شانه ها،گردن،لوردوزیس،انحراف پا و ...ساخته شده است .

به کمک این دستگاه میتوان با تشخیص به موقع درمان را تجویز کرد. آنالیز به وسیله مشخص کردن جایگاه مفاصل و ارزیابی کامپیوتری تصاویر به روش فوتوگرامتری صورت میگیرد.

ساختار قامتی چیست؟

بدن انسان از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که با توجه به بحث حاضر ما دستگاه اسکلتی، دستگاه عضلانی و دستگاه عصبی از مهمترین آنها می باشند. هر یک از افراد به منظور داشتن یک ساختار قامتی مناسب لازم است از دستگاه اسکلتی، عضلانی و عصبی بدون نقص و هماهنگ با یکدیگر برخوردار باشد. به این معنی که هر یک از واحدهای ذکر شده نقش و عملکرد خود را به درستی ایفا کنند و این کار را با یکپارچگی کامل نسبت به یکدیگر به اجرا درآورند. یقینا بروز نقص و اختلال در هر یک از این موارد منجر به برهم خوردن ساختار قامتی و بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی ( قامتی ) در بدن خواهد شد. در بررسی وضعیت سلامت اشخاص، یکی از شاخص هایی که در نظر گرفته می شود، ارزیابی وضعیت بدنی و ساختار قامتی آنها می باشد.

در تعریف وضعیت بدنی و ساختار قامتی میگوییم: چگونگی قرارگیری اجزای مختلف و به هم مرتبط بدن انسان نسبت به یکدیگر در هر لحظه از زمان. به زبان ساده اینکه افراد چگونه بدن خود را در حالت های مختلف حفظ می کنند. این موضوع از طریق راستای بدن مشخص می شود. در یک وضعیت بدنی و ساختار قامتی مناسب، به دلیل آمادگی دستگاه های مختلف، بدن در برابر ضایعه ها، فشار ها و تغییر شکل های نامطلوب و پیش رونده در حالت های مختلف از جمله ایستاده، نشسته، خوابیده، کار و فعالیت حفاظت می شود. در واقع در این حالت بدن بیشترین کارایی را دارد، دیرتر آسیب می بیند و از صرف انرژی اضافی جلوگیری خواهد شد و به طور کلی  بدن  بازدهی بیشتری در فعالیت ها خواهد داشت. قابل ذکر است در ساختار قامتی استاندارد، ستون فقرات قوس های طبیعی دارد و پاها برای تحمل وزن در بهترین امتداد می باشند.

ناهنجاری ( عارضه ) های اسکلتی عضلانی چرا ایجاد می شوند؟

کم تحرکی، الگو های حرکتی اشتباه، عادات رفتاری غلط، انجام حرکات تکراری برای بلند مدت، راستای بدنی غیر استاندارد و … می تواند سبب اعمال فشار نامطلوب به بافت ها از جمله مفاصل، استخوان ها، عضلات، رباط ها و در نهایت بروز آسیب و ایجاد ساختار قامتی ضعیف یا ناهنجاری ( عارضه ) های اسکلتی عضلانی گردند.

ساختار قامتی ضعیف یا ناهنجاری های اسکلتی عضلانی در میان مدت و بلند مدت رخ میدهند و معمولا هم می توانند منشا درد ها و آسیب های مزمن باشند و هم می توانند خطرات و آسیب های حاد و مزمن را باعث شوند.

 

مقالات مرتبط
جدیدترین مـقالات آموزشی
ساعات پذیرش بیمار
شنبه تا چهار شنبه: 14 تا 17 عصر
تلفن: 88460605-021  ,  88449335-021
تلفن‌همراه:09198172104-09338866615-09914686402
بالا