درمان درد مچ دست با استفاده از تزریق به تندون عضله فلکسور کارپی اولناریس:

 

مقدمه:

عضله فلکسور کارپی اولناریس عضله ای روی ساعد در سمت استخوان اولنا (زند زیرین) است که مسئول خم کردن مچ دست است.

آناتومی عضله فلکسور کارپی اولناریس:

مشاهده شده است که با افزایش محبوبیت ورزش هایی از جمله گلف یا تنیس،میزان ابتلا به بیماری تندینیتیس(التهاب تندون)عضله فلکسور کارپی اولناریس افزایش می یابد.این تندون مستعد پیشرفت التهاب در بخش انتهایی خود است این معضل می تواند در نتیجه حرکتهای مکرر یا ضربه های پی در پی باشد که تا حد کمی به خاطر وجود شبکه رگ های خونی در اطراف تندون ترمیم میشود.

ورزش هایی که در آنها ضربه زدن های مکرر زده می شود اغلب دلیل تحریک فاکتورهای ایجاد کننده ی تندینیتیس این عضله اند.همچنین مسبب های محرک دیگری از جمله استفاده بیجا از باشگاه های گلف و راکت های تنیس واستفاده ی طولانی مدت از چکش سنگین نیز می توانند موجب این التهاب شوند.تندینیتیس تاندون عضله فلکسور کارپی اولناریس اغلب به همراه بورسیتیس(التهاب بورس) باعث درد بیشتر وناتوانی عملکردی می شوند.

در صورت ادامه یافتن فرایند التهاب ممکن است رسوب کلسیم در اطراف تندون رخ دهد که متعاقبا موجب سخت تر شدن معالجه می شود.ادامه ضربه به تندون ملتهب می تواند درنهایت موجب پارگی تندون شود.این تندینیتیس معمولا درابتدا به صورت حاد است که در اثر استفاده مفرط یا نادرست از مفصل مچ دست رخ می دهد.از فاکتورهای محرک این التهاب می توان به فعالیت هایی مانند تنیس،گلف ویا استفاده طولانی مدت از چکش سنگین اشاره کرد.

جراحت های متغیر از جزئی تا پارگی کامل تندون زمانی رخ میدهد که قسمت انتهایی تندون در اثر ضربه مستقیم یا تحمل فشار،موجب انحراف مچ دست به سمت اولنار(زند زیرین) می شود.درد تندینیتیس عضله فلکسور کارپی رادیالیس،دائمی و طاقت فرسا و متمرکز روی قسمت خلف رادیالی(زند زبرین)مچ است.

در این بیماری اغلب به هم خوردن خواب توسط بیمار گزارش می شود.بیمارانی که دچار این التهاب هستند هنگامی که مانع انحراف اولنایی در مچشان می شوند،ابراز درد می کنند.هنگامی که پزشک مچ دست بیمار را به طرف رادیال خم می کند ،وی احساس غژ غژ کردن یا ساییده شدن می کند.همچنین اگر التهاب این تندون به طور مزمن باشد ممکن است به  خاطر فشار یا تزریق ناشیانه به طور ناگهانی پاره شود.

تشخیص:

عکس های رادیوگراف